Augstie purvi
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā

Projekta norises laiks

LIFE+ projekta: 2010. gada februāris – 2013. gada oktobris

DA plānu izstrādes: 2010. gada maijs - 2011. gada jūnijs

Izpildītājs

Latvijas Universitāte

Partneri

Latvijas Dabas fonds, ELM MEDIA

Finansētāji

Eiropas Komisijas LIFE+ programma, SIA "Rīgas meži", Latvijas Republikas Vides ministrija

Projekta norises vieta

Dabas liegumi un Natura 2000 teritorijas: Aklais purvs, Aizkraukles purvs un meži, Melnā ezera purvs un Rožu purvs

Projekta vadītāji

LIFE+ projekta vadītāja - Māra Pakalne (LU)

DA plānu vadītāji - Valda Baroniņa, Gundega Freimane un Jānis Reihmanis

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasti

valda.baronina@ldf.lv, gundega.freimane@gmail.com, janis.reihmanis@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

   

Projektā "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" Latvijas Dabas fonds ir atbildīgs par četru projekta teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādi.

Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.


Projekta nozīmība

Purvs ir mitra dzīvotne, kurai raksturīga aktīva kūdras veidošanās. Tā ir mājvieta daudziem augiem un dzīvniekiem, kas nespēj dzīvot citur. Neskarti augstie purvi ir rets un apdraudēts biotops Eiropā. Īpaši aizsargājami ir augstie purvi un purvainie meži, kas ietverti Eiropas Savienības Biotopu direktīvas I pielikumā.

Nosusināšana, kūdras ieguve, mežu stādīšana un zemes rekultivācija pēdējās desmitgadēs ir nelabvēlīgi ietekmējusi purvus. Meliorācijas sistēmu ietekmes dēļ Aizkraukles purvā un mežos, Aklajā, Rožu un Melnā ezera purvā purva biotopi ir izmainījušies. Veiktās darbības nelabvēlīgi ietekmē arī purva augus un dzīvniekus.

Veicot purva biotopu atjaunošanu, ir iespējams apturēt purva nosusināšanas radīto negatīvo ietekmi. Atjaunojot dabisko ūdens līmeni, iespējams saglabāt purvus un purvainos mežus. Citās Eiropas valstīs purvu platība jau ir ievērojami samazinājusies, tāpēc mūsu uzdevums ir saglabāt Latvijas dabas vērtību – purva biotopus.

Paredzētie pasākumi:

  • Projekta vietu dabas aizsardzības plānu izstrāde (LDF aktivitāte); 
  • Purva biotopu atjaunošana un susināšanas ietekmes novēršana; 
  • Semināru sarīkošana; 
  • Projekta mājas lapas izstrāde un uzturēšana; 
  • Bukletu un izziņas stendu sagatavošana; 
  • Latvijas purva biotopu apsaimniekošanas ieteikumu izstrāde; 
  • Projekta filmas uzņemšana.

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs