DEMO FARM
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Videi draudzīgas lauksaimniecības demonstrējumu saimniecību tīkla izveide Latvijā un Igaunijā

Projekta norises laiks

2009. gada oktobris – 2011. gada septembris

Izpildītājs

Latvijas lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu un  Igaunijas Dabas fondu

Finansētāji

Igaunijas – Latvijas programma 2007-2013 Pārrobežu sadarbības programma Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros - 85% no finansējuma (888 554 eiro)

Projekta norises vieta

Latvija un Igaunija (Kurzeme, Vidzeme, Rīga un Pierīga Latvijā un Hiiu, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi un Võru apgabaliem Igaunijā)

Projekta vadītājs

Gatis Eriņš, LDF

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

gatis.erins@gmail.com

Adrese

Dzirnavu iela 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

Projekta jaunumi

Projekta saimniecību apraksti

Projekta publikācijas

 

Projekta mērķis:

 • apkopot labāko Latvijas un Igaunijas pieredzi videi un dabai draudzīgai un ekonomiski ilgtspējīgai saimniekošanai laukos
 • nodrošināt projekta pieredzes izplatīšanu plašā mērogā, izveidojot demonstrāciju saimniecību tīklu Latvijā un Igaunijā
 • veicināt izveidotā demonstrējumu tīkla iekļaušanu tūrisma piedāvājumā.

Projekta ietvaros tiks izveidots demonstrējumu saimniecību tīkls videi draudzīgas saimniekošanas popularizēšanai Latvijā un Igaunijā, apkopota līdzšinējā labākā pieredze videi draudzīgai saimniekošanai laukos un organizētas zemnieku apmācības par sekojošām tēmām: vide, dabas aizsardzība, ekonomiskie aspekti, demonstrēšanas pamatprasmes, kā arī valodas apmācības. Katru saimniecību apsekos eksperti un izstrādās detalizētu saimniecības plānu, kurā tiks iekļautas rekomendācijas ilgtspējīgai saimniekošanai, saglabājot dabas vērtības, ievērojot vides prasības un nodrošinot ekonomisko izdevīgumu. Saimniecības tiks nodrošinātas ar informācijas materiāliem un saimniecību pārstāvji tiks apmācīti darboties kā gidi. 

Ieguvumi saimniecībām no dalības projektā:

 1. Ekspertu gatavots detalizēts saimnieciskās darbības plāns, kas ietvers:
  • saimniecības vides un dabas vērtību aprakstu;
  • saimniecības lauksaimnieciskās ražošanas un ekonomikas analīzi;
  • ieteikumus ilgtspējīgas saimniekošanas nodrošināšanai.
 2. Mācību semināri par vidi, dabas aizsardzību, lauksaimnieciskās ražošanas ekonomikas jautājumiem, demonstrēšanas prasmēm u.c. jautājumiem.
 3. Pieredzes apmaiņa ar kolēģiem no Igaunijas un Zviedrijas.
 4. Informatīvi izglītojoši stendi, bukleti, izglītojošas nodarbības, utt.

Projekta pieredzi nodosim arī citiem – sagatavojot rekomendācijas integrētai saimniekošanai laukos un organizējot seminārus. Aicinām sekot līdzi informācijai mūsu mājas lapā www.ldf.lv!

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs