Noticis pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju

Dienasgrāmata

Projekta „Metodikas un rokasgrāmatas izstrāde ES nozīmes biotopu noteikšanai dabā” ietvaros no š.g. 31. augusta līdz 3. septembra notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju. Braucienā piedalījās projekta vadītājs un zinātniskā asistente, kā arī pieci no rokasgrāmatas tekstu autoriem.

1. diena - 30.08.

Vakarpusē pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki izbrauca ar prāmi „Romantic” no Rīgas pasažieru ostas. Uz prāmja notika brauciena dalībnieku sanāksme, kurā projekta vadītājs sīkāk iepazīstināja ar brauciena programmu un praktisko pusi. Klātesošie vienojās par pozīcijām apspriežamajos jautājumos, kas skar Es nozīmes biotopu interpretāciju.

2. diena - 31.08.

Brauciena dalībnieki atstāja prāmi, ar mikroautobusu dodoties uz Upsalu. Upsalā Zviedrijas Sugu informācijas centrā (Artdatabanken) notika tikšanās ar šīs iestādes un Zviedrijas vides aģentūras (SEPA) pārstāvjiem. Sanāksmi vadīja Artdatabanken biotopu programmas vadītājs Jan Terstad. Tikšanās laikā notika aktīva pieredzes apmaiņa par dažādu Es nozīmes biotopu interpretācijas pieredzi, galvenās biotopu grupas, par kurām notika diskusijas skāra jūras, piekrastes, kāpu, saldūdeņu, atsegumu un mežu biotopus. Šīs biotopu grupas arī projekta rīkotajās darba grupu sanāksmēs līdz šim ir raisījušas visasākās debates Latvijas ekspertu starpā. Pēc šīs tikšanās brauciena dalībnieki atgriezās Upsalas centrā nakšņošanai viesnīcā.

Vakars uz prāmja

Dabiskie meža biotopi Fiby mežā  

Diskusija par redzēto

Nacka dabas liegums

3. diena - 1.09.

No rīta kopā ar Upsalas Universitātes profesoriem Francesco Spada un Jerry Skoglund tika apmeklēti dabiskie biotopi Fiby mežā. Ekskursijas laikā dalībniekiem bija iespēja novērot dabiskos procesus vairāk nekā 200 gadus saimnieciskās darbības neskartajā mežā. Ekskursijas laikā notika diskusijas par dabisko traucējumu nozīmi mežā, pareizu kokaudzes vecuma noteikšanu, mežaudžu atslēgas biotopu indikatoriem, kā arī konkrētajā teritorijā veiktajiem zinātniskajiem pētījumiem.

Pēcpusdienā notika pārbrauciens uz Stokholmas apkārtni, kur Nacka dabas liegumā tikāmies ar SEPA biotopu konsultantu Conny Jacobson. Ekskursijas laikā pārspriesti biotopu interpretācijas jautājumi, biotopu kvalitātes novērtējums, kā arī biotopu monitoringa metodes un to efektivitāte.

Vakarpusē brauciena dalībnieki ieradās Linčepingā uz nakšņošanu.

4. diena - 2.09.

No rīta tikāmies ar Linčēpingas pašvaldības dabas aizsardzības ekspertiem Tommy Ek un Anders Jörneskog, ar kuriem kopā apmeklējām aizsargājamo Tinnerö ozolu ainavu. Tikšanās laikā tika demonstrēti veiksmīgi biotopa 9070 Meža ganības atjaunošanas piemēri, diskusiju laikā apspriesti dažādi jautājumi, kas skar šo biotopu uzturēšanu un šī biotopa interpretācijas atšķirības no biotopa 6530 Parkveida pļavas. Tika apmeklēti un apspriesti arī vairāki citi ES nozīmes dabisko biotopu veidi un vietas, kuras perspektīvā par tādiem varētu kļūt. Zviedru kolēģi minēja vairākus piemērus par sabiedrības iesaistīšanu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Tika apspriestas idejas par kopīgu sadarbību nākotnē.

Pēcpusdienā atstājām Linčepingu, lai ar mikroautobusu nokļūtu Stokholmas ostā, uz prāmja „Romantic”. Uz prāmja notika brauciena dalībnieku sanāksme, kurā tika analizēta braucienā iegūtā pieredze un tās izmantošana ES nozīmes biotopu noteikšanas metodikas izstrādē Latvijā. Nakts pavadīta uz prāmja ceļā uz Rīgu

5. diena - 3.09.

11.00 brauciena dalībnieki atgriezās Rīgas pasažieru ostā.

Fotogrāfiju autori: Baiba bambe, Viesturs Lārmanis

 Rūta Sniedze

Projekts tiek finansēts ar Norvēģijas finanšu instrumenta granta palīdzību no Norvēģijas

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs