Projekta aktualitātes
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Aktuālo ziņu arhīvā hronoloģiskā secībā apkopotas aktualitātes par projektu "Metodikas un rokasgrāmatas izstrāde ES nozīmes biotopu noteikšanai dabā".

Noticis ekspertu kalibrācijas izbraukuma seminārs

Oktobrī  notikušas sešas biotopu darba grupas

ES nozīmes saldūdeņu biotopu darba grupu sanāksmes notiks 28.09.2009.

Noticis pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju no 24.09 līdz 26.09

Noticis pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju no 30. augusta līdz 3. septembrim

Augustā notikušās biotopu darba grupu sanāksmes

ES nozīmes saldūdeņu, atsegumu, purvu un piekrastes biotopu darba grupu sanāksmes notiks 28. un 29.07.2009.

ES nozīmes zālāju un mežu biotopu darba grupu sanāksmes notiks 20.07.2009.

ES nozīmes biotopu noteikšanas metodikas izstrādes darba grupas otrā sanāksme notiks 01.07.2009.

ES nozīmes biotopu noteikšanas metodikas izstrādes ievadseminārs notiks 29.06.2009.

ES nozīmes biotopu noteikšanas metodikas izstrādes darba grupas pirmā sanāksme notiks 15.06.2009.

Projekts tiek finansēts ar Norvēģijas finanšu instrumenta granta palīdzību no Norvēģijas

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs