NVO sadarbība purvu aizsardzībā
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstisko organizāciju sadarbība purvu aizsardzībā
Projekta norises laiks 2009. gads
Izpildītājs Latvijas Dabas fonds
 

Partneri

Somijas dabas aizsardzības asociācija, Somijas vides institūts, Helsinku Universitāte, Igaunijas Dabas fonds, Baltkrievijas Botāniķu biedrība, Eksperimentālās Botānikas institūts Baltkrievijā, Enerģijas un vides zinātņu centrs (Holande), Mitrāju centrs, Radbouda Universitāte, Nijmēgena, (Holande), ERA fonds (Holande), Bargerēna fonds (Holande).
Finansētājs Ziemeļvalstu Padome
Projekta norises vietas Latvijā  - Purvi Slīteres un Gaujas nacionālajā parkā, Cenas tīreļa dabas liegums. Somijā  – Taipensuo un Suurisuo purvi.
Projekta vadītāja Dr. biol. Māra Pakalne
Kontaktinformācija
Telefons +371-29511001
Fakss +371-67830291 
E-pasts mara@lanet.lv
Adrese Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe
LV-2166, Latvija

Projekta mērķis: Veidot un stiprināt kontaktus starp Baltijas un Ziemeļvalstīm purvu aizsardzībā, veidot sadarbības tīklu starp projekta dalībvalstīm, izglītot studentus un ekspertus organizējot Starptautisko Purvu kursu.

 

Amatas teritorija

Projekta uzdevums: Organizēt Starptautisku purvu kursu, laikā no š.g. 15.-25. jūlijam, kurā piedalās eksperti purvu aizsardzībā un apsaimniekošanā un studenti no Somijas, Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Holandes un Polijas.

Projekta mērķauditorija: purvu eksperti un studenti no Latvijas, Somijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Holandes un Polijas.

Projekta gaitā  Somijas un Latvijas purvu eksperti dalīsies pieredzē purvu izpētē, aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu realizācijā Latvijā un Somijā, projektā piedaloties Holandes un Polijas kolēģiem.

Projektā piedalās Eiropā pazīstami eksperti purvu eko-hidroloģiskajā izpētē, veicot kursa laikā purvu izpēti sadarbojoties pasniedzējiem un studentiem. Strādājot izpētes vietās plānots noteikt attiecības starp purvu hidroloģisko funkcionēšanu un reto un apdraudēto augu un dzīvnieku sugu sastopamību.  

Starptautiskā Purvu kursa programma ietver:

  • Slīteres un Gaujas nacionālā parka avotaino purvu eko-hidroloģiskā analīzi, lai novērtētu svarīgās hidroloģiskās attiecības ainavu līmenī (gruntsūdeņu virzienus, to zudumu iemeslus);
  • klimata ietekmes izpēti (temperatūra un nokrišņi) uz augsto un avotaino purvu hidroloģiskajiem un ģeoķīmiskajiem procesiem;
  • purvu atjaunošanas tehniskie aspektu izvērtējumu;
  • susināto purvu aizsardzības iespējas,  tos apūdeņojot un ceļot ūdens līmeni.

  

Slīteres nacionālā parka purvi

Purvu kurss ietver lekcijas, kuras pasniedz eksperti purvu hidroloģijā, veģetācijā, purvu atjaunošanā, kuri arī palīdzēs veikt praktisko purvu izpēti projekta vietās.

Lielākā daļa ekspertu ir Starptautiskās purvu aizsardzības grupas biedri (skat. www.IMCG.net), kas ir pasaulē pazīstama organizācija purvu aizsardzībā. Projekta ekspertiem ir gadu gaitā uzkrāta pieredze purvu izpētē un aizsardzībā. Daudzi eksperti darbojas Starptautiskos purvu apsaimniekošanas un izpētes projektos. 

Straptautiskā  purvu kura laikā lauka pētījumi tiks veikti gan Latvijā, gan arī Somijā. Latvijā izpētes objekti ir Cenas tīrelis, avotainie purvi Slīteres un Gaujas nacionālajos parkos. Savukārt Somijā tiks pētīti Taipensuo and Suurisuo purvi.  

Purvu kursa izpētes vietas ietver purvu kompleksus, kuros var vērot gradientus starp purviem, kurus baro tikai lietus ūdeņi, pie kuriem pieder gstie purvi un tiem purviem, kurus baro grunstūdeņi (zālu purvi un avotainie purvi, kuros vērojamas kaļķu veidošanās).  

  

Cenas tīrelis

STARPTAUTISKAIS PURVU KURSS

PROJEKTA ATSKAITE (angļu valodā) (1.62 MB)

PROGRAMMA (angļu valodā) (66.12 KB)

Māra Pakalne