TRINET
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

TRINET  - uz dabas aizsardzību vērstas zālāju apsaimniekošanas sadarbības tīkla izveide Centrāl- un Austrumeiropā

Projekta norises laiks

2008. gada 10. decembris - 2010. gada 10. decembris

Izpildītājs

RhönNatur e.V. (Verein zur Förderung von Natur und Landschaft in der Rhön)

Partneris

Latvijas Dabas fonds

Finansētāji

Vācijas Vides fonds  - DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Projekta norises vieta

visa Latvijas teritorija

Projekta vadītājs

TRINET projektam - Prof. Dr. Eckhard Jedicke, RhönNatur e.V., Latvijā - Jānis Reihmanis, Latvijas Dabas fonds

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

janis.reihmanis@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

Projekta mērķis: izveidot starpvalstu sadarbības tīklu, lai veicinātu bioloģiski un ainaviski vērtīgu zālāju aizsardzību un apsaimniekošanu.

Projekta uzdevumi: nodrošināt pieredzes apmaiņu un veicināt projektā iesaistīto valstu (Latvija, Igaunija, Somija, Rumānija, Bulgārija, Ungārija, Beļģija, Lielbritānija un Vācija) turpmāko sadarbību zālāju apsaimniekošanas projektu realizācijā. 

Plānotie pasākumi

Projekta laikā paredzēts apkopot informāciju par zālāju veidiem, to apsaimniekošanu, kā arī apzināt esošos apsaimniekotājus vai to organizācijas, kuras veic zālāju apsaimniekošanu atbilstoši bioloģiskās daudzveidības aizsardzības mērķiem.  

Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzībai nozīmīgu zālāju apsaimniekošanas semināra organizēšana. 

Paredzēts izvērtēt finansējuma piesaistes iespējas turpmāko zālāju apsaimniekošanas projektu realizācijai.

 

Building up a central and eastern European cooperation in nature conservation – oriented grassland use – TRINET

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs