Botāniskā ceļveža izdošana
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums Botāniskā ceļveža pa Daugavpils un Krāslavas rajoniem izdošana

Projekta norises laiks

2007. gads

Finansētājs

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta

Daugavpils un Krāslavas rajoni

Projekta vadītāja

Liene Salmiņa

Kontaktinformācija

Telefons

7830999

Fakss

7830291

E-pasts

lsalmina@lanet.lv

Adrese

Jaunmārupe, Mazcenu aleja 3

LV-2166, Latvija

 

Mērķis: sagatavot izdevumu, kas lasītāju un ceļotāju iepazīstinātu ar Dienvidaustrumlatvijas ģeoloģiju, klimatu, augsnēm, floras izpēti un augu valsti.

Botāniskajā ceļvedī lasītājs iegūst informāciju par reģiona ezeru un upju, pļavu, mežu un purvu floru, un tas piedāvā maršrutu pa Ververu loku, kuru izejot ceļotājs var iepazīties ar virkni šim reģionam raksturīgo augu sugu un ainavu. Izdevums ietver oriģinālu informāciju, kas balstās uz pēdējo gadu pētījumiem Daugavpils un Krāslavas rajonos, kā arī sniedz ieskatu reģiona floras izpētes vēsturē un informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Daugavpils un Krāslavas rajonos. Informāciju ceļvedim sagatavoja Valda Baroniņa, Pēteris Evarts-Bunders, Vija Kreile, Solvita Rūsiņa, Liene Salmiņa, Juris Soms un Uvis Suško.

Latviešu un angļu valodā izdotais ceļvedis drukāts uz videi draudzīga papīra. Izdevuma ilustrācijai izmantotas 58 fotogrāfijas un trīs kartes. Fotogrāfijās redzamajiem augiem dots to latviskais un latīniskais nosaukums. Lasītājs tiek iepazīstināts ar 41 augu sugu.

Izdevuma mērķa auditorija ir dabas tūristi, dabas zinātņu studenti, skolēni, reģiona pašvaldības, dabas aizsardzības sektorā strādājošie. Ceļvedis izplatīts Daugavpils Universitātē, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Ilūkstes novada domē, Naujenes, Pilskalnes pagasta pašvaldībā, Daugavpils Tūrisma informācijas centrā, Latgales bibliotēku centrā, Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, Latvijas Republikas Vides ministrijā.

Ceļvedis angļu valodā tiks iekļauts 22. Baltijas Botāniķu ekspedīcijas dalībnieku darba materiālos. Konference notiks Daugavpils Universitātē 2008. gadā no 14. līdz 17. jūlijam.

Liene Salmiņa

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs