Izvēlies dabas aizsardzību! - 2009
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Stāstu cikls "Izvēlies dabas aizsardzību!"

Projekta norises laiks

kopš 2008. gada

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

LU Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvalde un LU Bioloģijas studentu asociācija

Finansētājs

Šobrīd projektam nav sava finansējuma

Projekta norises vietas

Stāsti: LU Bioloģijas fakultātē, Rīga, Kronvalda bulvārī 4

Atvērto durvju diena: Rīgā, Rīgas rajonā (vides aizsardzības organizācijās un institūcijās, NVO u.c.)

Projekta vadītāja

Maija Ušča

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

maija.usca@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu iela 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

      

Stāstu cikls "Izvēlies dabas aizsardzību!" ir aizsācies vairākus gadus atpakaļ ar nosaukumu "Informatīvās otrdienas", taču 2007. gadā projekts ieguva Latvijas Vides aizsardzības fonda finasiālu atbalstu un jaunu nosaukumu.

Projekta mērķis ir zināšanu papildināšana, kompetences celšana potenciālajiem dabas aizsardzības nozares darbiniekiem un jau šobrīd nozarē strādājošiem; pieredzes apmaiņa, savstarpējās sadarbības un komunikācijas veicināšana, teorētisko studiju sasaistīšana ar praktisko pieredzi un motivēšana iesaistīties dabas aizsardzības sektorā.

Uzdevumi

  • sarīkot piecas saturiski kvalitatīvas informatīvās dienas;
  • sarīkot atvērto durvju dienu paredzētajām mērķauditorijām;
  • veicināt vides aizsardzības nozarē strādājošo plašāku savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu;
  • nodrošināt nepieciešamo dalībnieku skaitu, izvēloties pareizos komunikācijas līdzekļus.

Informatīvās dienas sastāv no vairāku lektoru ziņojumiem auditorijai, ar aktīvu iespēju uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijā pēc katra ziņojuma. Lekcijām tiek izmantoti vizuāli efektīvi uzskates materiāli, prezentācijas, dabas filmas un dokumentāli sižeti u.c. Plānotais vidējais pasākuma norises ilgums - ~3h

Informatīvo dienu ietvaros plānotas šādas tēmas:

  • dabas aizsardzības praktiskā plānošana;
  • vides aizsardzības politikas veidošana un saistītu nozaru sektoru sadarbība
  • dabas aizsardzības ekspertu darbība, pieredze un atklājumi;
  • ārvalstu prakse vides aizsardzības jautājumu risināšanā
  • vides aizsardzības aktualitātes – viedokļi un diskusijas
  • ekoloģija un ekonomiskā attīstība, ilgtspējības principa nodrošināšana visplašākajā izpratnē

Atvērto durvju diena: aicināt dabas aizsardzībā iesaistītās institūcijas un organizācijas (Valsts un NVO sektors) ļaut studentiem īsas ekskursijas laikā iepazīties ar savu profesionālo darbību un darba veikšanas pienākumiem.

Sagaidāmie rezultāti:

Nodrošināta piecu informatīvo dienu norise, kopā iesaistot >200 dalībniekus. Izglītotāki un informētāki potenciālie un jau esošie nozares darbinieki, veicināta savstarpējā komunikācija un sadarbība. Potenciālie darbinieki ir zinošāki par iespējām un praktisko darbību dažādos dabas aizsardzības sektoros un motivēti iesaistīties. Atvērto durvju dienā iesaistās vismaz 10 vides aizsardzības institūcijas un organizācijas.

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs