LDF darbība konsultatīvajās padomēs
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

LDF darbinieki darbojas 11 konsultatīvajās padomēs:

Latvijas Dabas fonda darbinieki visās padomēs darbojas brīvprātīgi, bez atlīdzības

1.

Vides konsultatīvā padome

Lelde Eņģele

lelde.engele@inbox.lv

2.

Lubāna mitrāju kompleksa konsultatīvā padome

Ainārs Auniņš

ainars.aunins@lu.lv

3.

Mežu konsultatīvā padome

Jānis Priednieks

jpriedn@lanet.lv

4.

Lauku attīstības programmas 2007-2013. gadam uzraudzības komiteja

Andrejs Briedis

andrejs.briedis@ldf.lv

5.

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome

Lelde Eņģele

 

lelde.engele@inbox.lv

 

6.

Biedrība "Latvijas Mežu sertifikācijas padome" - padomes loceklis

Jānis Priednieks

jpriedn@lanet.lv

7.

Lauksaimniecības un vides konsultatīvā padome Lelde Eņģele

lelde.engele@inbox.lv

8.

Valsts Lauku tīkla Sadarbības padome

Inga Račinska

inga@lanet.lv

9.

Ķemeru nacionālā parka konsultatīvā padome

Liene Auniņa

lsalmina@latnet.lv

10.

Gaujas nacionālā parka konsultatīvā padome

Aivars Petriņš

buteo@lanet.lv

11.

Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome

Jānis Priednieks

jpriedn@lanet.lv