Purvu ekskursijas vadīšana
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Apmācības seminārs "Purva ekskursijas vadīšana"

Projekta norises laiks

2008. gada jūlijs - 2008. gada septembris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Finansētājs

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vietas

Cenas tīrelis un Stiklu purvi, 2008. gada 26. un 27. augustā

Projekta vadītāja

Dr. Biol. Māra Pakalne

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

mara@lanet.lv

Adrese

Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe

LV-2166, Latvija

LVAF

Ekskursija purvā

Projekta mērķis: Noorganizēt divu dienu izglītojošu semināru par purvu vērtībām Cenas tīrelī un Stiklu purvos, lai bioloģijas, ģeogrāfijas un citu dabaszinātņu skolotāji un reģionālo vides pārvalžu speciālisti varētu patstāvīgi vadīt ekskursijas uz Cenas tīreli un Stiklu purviem.

Uzdevumi: Sniegt semināra dalībniekiem teorētisku un praktisku apmācību par purvu vērtībām, aizsardzības un apsaimniekošanas nepieciešamību, sagatavot semināra informatīvi-izglītojošos izdales materiālus.

Plānotās darbības/pasākumi:

  • Lekcijas par purvu veidošanos, purva tipiem un veģetāciju, retām un raksturīgām augu sugām un sēnēm, purva ornitofaunu, bezmugurkaulniekiem, hidroloģiskajiem un purva biotopu pētījumiem, purvu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem;
  • Divu dienu ekskursijas uz Cenas tīreli un Stiklu purviem.

Rasene     Cenas tīrelis no putna lidojuma

Māra Pakalne

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs