IAIN projektu izsstrāde 5 ĪADT 2008
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrāde piecām ĪADT

Projekta norises laiks

2008. gada jūlijs - 2008. gada decembris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Finansētāji

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta

Dabas liegumi „Vitrupes ieleja”, „Klāņu purvs”, „Stompaku purvi”, „Kadājs” un „Ābeļi”

Projekta vadītājs

Jānis Reihmanis

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

reihmanis@ldf.lv

Adrese

Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe

LV-2166, Latvija

       

Projekta ietvaros tiks veikta piecu ĪADT un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu (IAIN) sagatavošana atbilstoši Valsts kancelejas prasībām.

Sākotnējie priekšlikumi esošo ĪADT IAIN projektiem izstrādāti to dabas aizsardzības plānu izstrādes laikā, taču dažādu iemelsu dēļ, piem., priekšlikumi sagatavoti pirms četriem, pieciem gadiem pēc citādiem IAIN priekšlikumu sagatavošanas principiem, tie izstrādāti vairākos etapos atsevišķiem ĪADT posmiem un nav apvienoti vienā dokumentā, IAIN priekšlikumiem nav pievienota zonējuma shēma vai zonu robežu apraksts u.tml., kā rezultātā izstrādātie priekšlikumi neatbilst Valsts Kancelejas prasībām un ir apgrūtināta to sagatavošana apstiprināšanai Ministru Kabinetā.

Konsultējoties ar dabas aizsardzības plānu izstrādē iesaistītajiem ekspertiem un veicot papildus apsekošanu dabā, projekta laikā tiks veikta dabas aizsardzības plānu izstrādes ietvaros sagatavoto IAIN priekšlikumu aktualizācija, apvienošana (teritorijām, kuru IAIN priekšlikumi sagatavoti vairākos etapos), sagatavoti teritoriju zonējumi un zonu robežu apraksti.

Sagatavotie IAIN projekti tiks nodoti Vides Ministrijai, tādejādi sekmējot projektu apstiprināšanu Ministru Kabinetā un sekmējot teritorijām atbilstošas aizsardzības un apsaimniekošanas uzsākšanu.

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs