Pļavu indikatorsugas
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Informatīva materiāla "PĻAVA. Bioloģiski vērtīgu zālāju indikatorsugas" sagatavošana

Projekta norises laiks

2008. gada maijs - 2008. gada novembris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Finansētājs

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vietas

Rīga

Projekta vadītāja

Nora Kabuce

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

pienene@gmail.com

Adrese

Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe

LV-2166, Latvija

LVAF

Mērķis: Sagatavot informatīvu materiālu – ilustrētu sugu noteicēju par bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugām.

Uzdevumi:

  • Sagatavot īsus populārzinātniskus aprakstus par Latvijas pļavu tipiem un informāciju par bioloģiski vērtīgiem zālājiem.
  • Sagatavot 55 bioloģiski vērtīgo zālāju augu sugu aprakstus un fotogrāfijas.
  • Izdot sagatavoto informatīvo materiālu par bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugām.
  • Nogādāt informatīvo materiālu uz Lauku konsultāciju un izglītības centriem katrā rajonā.

Latvijas Dabas fonds kopš 2000. gada apseko zālājus, kartē tos un nosaka to atbilstību bioloģiski vērtīgo zālāju kritērijiem. Viens no tiem – konkrētu augu sugu klātbūtne zālājā (indikatorsugas). Lai iepazīstinātu zālāju apsaimniekotājus ar šīm sugām, pēc kurām nosaka zālāja bioloģisko vērtību, nepieciešamas izdevums ar nespeciālistam viegli uztveramu informāciju.

Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana un uzturēšana ir viens no bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas veidiem. Ņemot vērā to, ka pļava ir cilvēku uzturēta ekosistēma, tad ir ļoti svarīgi, lai šāda informācija nonāk līdz esošajiem pļavu īpašniekiem un tiem, kas par tādiem kļūs nākotnē. Nepilnīga informācija par pļavām un bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugām šobrīd ir pieejama tikai internetā, kas laukos ne vienmēr ir pieejams. Zālāju īpašnieki ir izrādījuši lielu interesi par indikatorsugām, kuru dēļ viņu pļava varētu vai nevarētu tikt atzīta par bioloģiski vērtīgu. Izdodot šādu ērti lietojamu izdevumu ar augu attēliem un informāciju par tiem (augšanas vieta, ziedēšanas laiks, auga īpašības u.c.), zemniekiem un citiem interesentiem informācija būtu vieglāk pieejama un lietojama, jo izdevumu var izmantot lauku apstākļos.

Bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugu noteicējs "Iepazīsimies. Pļava."

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs