Izvēlies dabas aizsardzību!
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Stāstu cikls "Izvēlies dabas aizsardzību!"

Projekta norises laiks

2008. gada maijs - 2008. gada decembris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

LU Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvalde un LU Bioloģijas studentu asociācija

Finansētājs

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vietas

Stāsti: LU Bioloģijas fakultātē, Rīga, Kronvalda bulvārī 4

Atvērto durvju diena: Rīgā, Rīgas rajonā (vides aizsardzības organizācijās un institūcijās, NVO u.c.)

Projekta vadītāja

Daiga Brakmane

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

daiga.brakmane@ldf.lv

Adrese

Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe

LV-2166, Latvija

LVAF      

Stāstu cikls "Izvēlies dabas aizsardzību!" ir aizsācies vairākus gadus atpakaļ ar nosaukumu "Informatīvās otrdienas", taču 2007. gadā projekts ieguva Latvijas Vides aizsardzības fonda finasiālu atbalstu un jaunu nosaukumu.

Projekta mērķis ir zināšanu papildināšana, kompetences celšana potenciālajiem dabas aizsardzības nozares darbiniekiem un jau šobrīd nozarē strādājošiem; pieredzes apmaiņa, savstarpējās sadarbības un komunikācijas veicināšana, teorētisko studiju sasaistīšana ar praktisko pieredzi un motivēšana iesaistīties dabas aizsardzības sektorā.

Uzdevumi

  • sarīkot piecas saturiski kvalitatīvas informatīvās dienas;
  • sarīkot atvērto durvju dienu paredzētajām mērķauditorijām;
  • veicināt vides aizsardzības nozarē strādājošo plašāku savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu;
  • nodrošināt nepieciešamo dalībnieku skaitu, izvēloties pareizos komunikācijas līdzekļus.

Informatīvās dienas sastāv no vairāku lektoru ziņojumiem auditorijai, ar aktīvu iespēju uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijā pēc katra ziņojuma. Lekcijām tiek izmantoti vizuāli efektīvi uzskates materiāli, prezentācijas, dabas filmas un dokumentāli sižeti u.c. Plānotais vidējais pasākuma norises ilgums - ~3h

Informatīvo dienu ietvaros plānotas šādas tēmas:

  • dabas aizsardzības praktiskā plānošana;
  • vides aizsardzības politikas veidošana un saistītu nozaru sektoru sadarbība
  • dabas aizsardzības ekspertu darbība, pieredze un atklājumi;
  • ārvalstu prakse vides aizsardzības jautājumu risināšanā
  • vides aizsardzības aktualitātes – viedokļi un diskusijas
  • ekoloģija un ekonomiskā attīstība, ilgtspējības principa nodrošināšana visplašākajā izpratnē

Atvērto durvju diena: aicināt dabas aizsardzībā iesaistītās institūcijas un organizācijas (Valsts un NVO sektors) ļaut studentiem īsas ekskursijas laikā iepazīties ar savu profesionālo darbību un darba veikšanas pienākumiem.

Sagaidāmie rezultāti:

Nodrošināta piecu informatīvo dienu norise, kopā iesaistot >200 dalībniekus. Izglītotāki un informētāki potenciālie un jau esošie nozares darbinieki, veicināta savstarpējā komunikācija un sadarbība. Potenciālie darbinieki ir zinošāki par iespējām un praktisko darbību dažādos dabas aizsardzības sektoros un motivēti iesaistīties. Atvērto durvju dienā iesaistās vismaz 10 vides aizsardzības institūcijas un organizācijas.

Projekta aktualitātes

Decembrī LU Bioloģijas fakultātē kopā sanāca 48 interesenti, lai noklausītos Jāņa Brizgas stāstā par ekomarķējumiem, Aināra Auniņa ziņojumā par jaunākajām Latvijas putnu skaita izmaiņu tendencēm. Zaiga Pulkstene iepazīstināja ar Swedbank Vislatvijas makulatūras vākšanas talku, un Andris Klepers prezentēja jauno globālā tīmekļa vietni dabas draugiem www.dabasdati.lv. Atvērto durvju dienā iesaistījās desmit ar dabu un vidi saistītas organizācijas, iestādes un uzņēmumi, kas aicināja interesentus pie sevis, lai iepazītos.

Novembra stāsti sapulcēja 40 klausītājus. Irēna Muskare no Rāznas nacionālā parka iepazīstināja ar Latvijas jaunāko nacionālo parku, tā dabas vērtībām. SIA "Gandrs" pārstāvis Askolds Kļaviņš interesentiem pastāstīja par savu dabas krātuvi www.latvijasdaba.lv. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāda administrācijas pārstāvis Andris Urtāns klausītājiem pastāstīja, kā upēm klājas Vidzemē un kāpēc tās būtu jāsaglabā un jāatjauno.

Oktobrī Bioloģijas fakultātē otdienā pulcējās 23 klausītāji. atnākušajiem bija iespēja iepazīties ar Latvijas Vides gidēm Maiju Malnaču un Ināru Cukuru un iesaistīties dažādās aktivitātēs. Dabas dobes idejas autore Karīna Janova pastāstīja kā un kāpēc Latvijas lauku ekoprodukti nonāk pie pilsētniekiem. Stāstu noslēgumā klausītājiem bija iespējams nogaršot dažādus ekolo;giski tīrus produktus.

Stāstu ciklā septembra mēnesī LU Bioloģijas fakultātē pulcējās 22 klausītāji. Ķemeru nacionālā parka dabas izglītības un tūrisma daļas vadītāja vietniece Sintija Kordule atnākušajiem pastāstīja par Ķemeru parka Dabas skolu un citām ar sabiedrības izglītošanu un iesaistīšanu saistītām aktivitātēm parkā. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes 1. kursa students un starptautiskas Eiropas jauniešu konferences dalībnieks Mārtiņš Briedis iepazīstināja ar saviem pētījumiem Papē, kas viņu aizveduši līdz Eiropai. Latvijas Dabas fonda "Zivjērgļa" projekta vadītājs Aigars Kalvāns prezentēja zivjērgļa ekoloģiju un sava projekta aktualitātes, rezultātus un praktiski veiktās darbības - mākslīgo ligzdu būvi un mazuļu apgredzenošanu.

Stāstu ciklā maija mēnesī LU Bioloģijas fakultātē pulcējās 18 klausītāji. Nacionālā botāniskā dārza direktors Andrejs Svilāns stāstīja, kā dabu aizsargā botāniskajā dārzā. Saeimas deputāts, Rīgas nacionālā zooloģiskā dārza izglītības un informācijas nodaļas vadītājs Ingmārs Līdaka ar fotogrāfiju un līdzi atvesto lietu palīdzību iepazīstināja auditoriju par ekspedīciju uz Indonēziju.

Daiga Brakmane

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs