Tūrisma attīstības plānu izstrāde
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta        nosaukums  

Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās – populāros un potenciālos tūrisma galamērķos

Projekta norises laiks

2008.gada 1.maijs - 2011.gada 30.aprīlis

Izpildītājs

Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"

Partneris

Latvijas Dabas fonds

Finansētāji

Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzekļi.

Projekta norises vieta

Natura 2000 teritorijas Latvijā

Projekta vadītāja

Asnāte Ziemele, Lauku ceļotājs

LDF realizētā aktivitāte

Tūrisma attīstības plānu izstrāde četrām ĪADT teritorijām Latvijā

Norises laiks

2008.gada 1.jūnijs - 2011.gada 30.aprīlis

Norises vieta

Rāznas nacionālais parks, Abavas senlejas dabas parks, Dvietes palienes dabas parks un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta piekraste

Plānu izstrādes vadītāja

Baiba Strazdiņa, Latvijas Dabas fonds

Kontaktinformācija

Telefons         

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

baiba.strazdina@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu iela 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

Projekta mērķis

Bioloģiskās daudzveidības un dabas resursu saglabāšanas un racionālas izmantošanas veicināšana ĪADT – populāros tūrisma galamērķos, sekmējot līdzsvarotu un plānotu tūrisma attīstību, atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem.

Sasniedzamie rezultāti

Projekta e-buklets

 Projekta aktualitātes
Projekta aktualitātes LTA LC mājas lapā

Projekta fotogalerija
Projekta fotogalerija LC mājas lapā

Projekta semināru materiāli

Par Natura 2000 

Projekta īstenošanai saņemts atbalsts no Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību.

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs