IAIN projektu izstrade 7 ĪADT
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrāde 7 ĪADT

Projekta norises laiks

2007

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Finansētāji

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta

dabas liegums "Sedas purvs", "Korneti-Peļļi", "Mežmuižas avoti", "Melturu sils", dabas parku "Salacas ieleja", "Laukezers" un potenciālais dabas liegums "Lubāna mitrājs"

Projekta vadītāja

Baiba Strazdiņa

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

strazde@lanet.lv

Adrese

Rīga, Raiņa bulvāris 31-6

LV-1050, Latvija

Projekta ietvaros veikta sešu ĪADT un vienas potenciālās ĪADT individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu (IAIN) sagatavošana atbilstoši Valsts kancelejas prasībām.

Sākotnējie priekšlikumi esošo ĪADT IAIN projektiem izstrādāti to dabas aizsardzības plānu izstrādes laikā, taču dažādu iemelsu dēļ, piem., priekšlikumi sagatavoti pirms četriem, pieciem gadiem pēc citādiem IAIN priekšlikumu sagatavošanas principiem, tie izstrādāti vairākos etapos atsevišķiem ĪADT posmiem un nav apvienoti vienā dokumentā, IAIN priekšlikumiem nav pievienota zonējuma shēma vai zonu robežu apraksts u.tml., kā rezultātā izstrādātie priekšlikumi neatbilst Valsts Kancelejas prasībām un ir apgrūtināta to sagatavošana apstiprināšanai Ministru Kabinetā.

Konsultējoties ar dabas aizsardzības plānu izstrādē iesaistītajiem ekspertiem un veicot papildus apsekošanu dabā, projekta laikā tika veikta dabas aizsardzības plānu izstrādes ietvaros sagatavoto IAIN priekšlikumu aktualizācija, apvienošana (teritorijām, kuru IAIN priekšlikumi sagatavoti vairākos etapos), sagatavoti teritoriju zonējumi un zonu robežu apraksti.

Papildus projekta laikā izstrādāts zonējums potenciālā dabas lieguma “Lubāna mitrājs” teritorijām, kuras atrodas ārpus esošajiem dabas liegumiem vai, kurām līdz šim nav izstrādāti dabas aizsardzības plāni (dabas liegumiem “Bērzpils purvs”, “Lagažas-Šņitkas purvs”, “Īdeņas purvs”, “Tīrumnieku purvs” un “Audīles meži”).

Sagatavotie IAIN projekti nodoti Vides Ministrijai, tādejādi sekmējot projektu apstiprināšanu Ministru Kabinetā un sekmēta teritorijām atbilstošas aizsardzības un apsaimniekošanas uzsākšana.

Baiba Strazdiņa, LDF

 

  

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs