Seminārs par ilgtspējīga tūrisma attīstību ĪADT
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Seminārs Dabas draudzīga un ilgtspējīga  tūrisma attīstība ĪADT un Natura2000 vietās

Projekta norises laiks

2007.g. jūlijs - oktobris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Finansētāji

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vietas

Latvija

Projekta vadītāja

Baiba Strazdiņa

Kontaktinformācija

Telefons

7830995

Fakss

7830291

E-pasts

strazde@lanet.lv

Adrese

Rīga, Raiņa bulv. 31-6

LV-1050, Latvija

Daudzās pašvaldībās tūrisms ir izcelts kā viena no perspektīvajām nozarēm, ar ko varētu nodarboties uzņēmīgi vietējie iedzīvotāji un, kas papildus ļautu attīstīt un popularizēt savu novadu plašākā mērogā. Jau valsts tūrisma nozares attīstības vadlīnijās ir minēts, ka vietējā tūrisma nozare balstāma uz dabas un kultūras resursiem un zinošiem cilvēkiem, kas to vieno.

Lielākās tūrismā izmantojamās dabas vērtības ļoti bieži saistītas ar aizsargājamām dabas teritorijām – Natura 2000 vietām, tādejādi dabas resursi tiek iesaistīti tūrisma produktu veidošanā, radot lielu pievienoto vērtību gan cilvēku izglītošanā un atpūtas sniegšanā, gan arī ienākumu gūšanā. Ir virkne labu un diemžēl arī neveiksmīgu piemēru, kā dabas resursi Latvijā tiek izmantoti tūrisma organizēšanai.

Lai palīdzētu rast pareizos risinājumus, kā plānot teritorijas attīstību balstītu uz ilgstošu resursu izmantošanu un, kā attīstīt dabai draudzīgu tūrisma produktu veidošanu, Latvijas dabas fonds ar Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas atbalstu š.g. 18. septembrī pie Zebrus ezera un 20. septembrī Rāznas nacionālajā parkā organizēja semināru “Ilgtspējīga un videi draudzīga tūrisma plānošana Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un Natura2000 vietās”.

Semināros tika sniegtas gan teorētiskas zināšanas par dabai draudzīga un ilgtspējīga tūrisma plānošanas nosacījumiem, gan praktiska informācija par iespējām, ierobežojumiem un pieejamajiem atbalsta veidiem ilgtspējīga tūrisma attīstīšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un Natura2000 vietās. 

Seminārā gūtās atziņas tika atzīts par lietderīgām gan no tūrisma attīstības plānotāju, gan tūrisma pakalpojumu sniedzēju puses.

18.septembra seminārs
20.septembra seminārs
Semināra laikā skarto tēmu kopsavilkums

Baiba Strazdiņa, projekta vadītāja 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs