Ādaži
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā "Ādaži"

Projekta norises laiks

2006. gada 1. septembris – 2009. gada 31. decembris

Izpildītājs

Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

Partneri

Latvijas Dabas fonds, Nacionālie bruņotie
spēki, Dabas aizsardzības pārvalde

Finansētāji

Eiropas Komisijas LIFE-Daba apakšprogramma, LR Vides ministrija

Projekta norises vieta

Rīgas rajons, Ādažu novads un Sējas pagasts - militārā poligona „Ādaži” daļa, kas noteikta kā īpaši aizsargājamā dabas teritorija

Projekta vadītāja

LIFE-Daba projekta vadītāja Laura Jukāme; LDF sadaļas vadītāja - Ieva Rove

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

rove@lanet.lv

Adrese

Dzirnavu iela 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

LIFE-Nature logo 

Projekta mērķi:

 • saskaņot dabas aizsardzības un militārās intereses;
 • atjaunot militārā poligona Natura 2000 teritorijas dabas vērtības un nodrošināt tām labvēlīgu aizsardzības statusu;
 • izglītot militārpersonas dabas aizsardzības jautājumos;
 • nodrošināt sadarbību ar citu militāro Natura 2000 teritoriju apsaimniekotājiem.

Galvenie uzdevumi:

 1. Biotopu atjaunošana un saglabāšana (dabas aizsardzības plāns, metodisks materiāls sugu un biotopu monitoringam, hidroloģiskā izpēte, praktiskie pasākumi: mantotā militārā piesārņojuma likvidēšana, virsāju, pļavu, purva atjaunošana, ūdenstilpju attīrīšana, u.c.).

 2. Apmeklētāju ierobežošana (novērst nelikumīgu piekļuvi teritorijai, samazināt atpūtnieku negatīvo ietekmi uz ekosistēmām, izvietot zīmes un barjeras, organizēt patruļas u.c.).
 3. Izglītojošie pasākumi (konference, atvērto durvju dienas, apmācības karavīriem, informācijas stendi, zīmes un materiāli, mājas lapa internetā u.c.).

Galvenie plānotie pasākumi:

 1. Dabas aizsardzības plāna izstrāde ainavu apvidum.
  Dabas aizsardzības plāns ietver detalizētu informāciju par teritorijas dabas vērtībām, tās apdraudošajiem faktoriem, kā arī apsaimniekošanai nepieciešamajiem pasākumiem. Plāns ietver arī teritorijas zonējumu ar pieļaujamajām un aizliegtajām darbībām katrā zonā.
 2. Biotopu atjaunošanas pasākumi.
  Ietver virsāju, pļavu, iekšzemes kāpu un purvu biotopu attīrīšanu no kokiem un krūmiem. Lai īstenotu biotopu atjaunošanas pasākumus, tiks iegādāta atbilstoša tehnika (traktors un pļaujmašīna).
 3. Teritorijas attīrīšana no nesprāgušās munīcijas (plānota vietās, kur paredzēti biotopu apsaimniekošanas pasākumi).
 4. Teritorijas hidroloģiskā izpēte.
 5. Militārpersonu apmācība par dabas aizsardzības jautājumiem.
 6. Informatīvie un izglītojošie pasākumi.
  Ietver atvērto durvju dienas un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanu, bukletu izdošanu, mājas lapas izveidi, informācijas stendu sagatavošanu un izvietošanu u.c. pasākumus.
 7. Starptautiskas konferences par dabas aizsardzību militārajās teritorijās organizēšana.       '

Saskaņa ar 01.12.2008. Vides ministrijas rīkojumu Nr. 405, ir apstiprināts Latvijas Dabas fonda izstrādātais dabas aizsardzības plāns aizsargājamam ainavu apvidum "Ādaži". Plāns būs spēkā 10 gadus - līdz 2018. gadam. Šobrīd notiek individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrāde.

Aktualitātes

Vairāk informācijas šobrīd skatīt projekta mājas lapā

Natura 2000 logo

Skatīt citas LIFE-Nature projektu publikācijas (visā Eiropā)

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs