Meža disperso putnu sugu aizsardzība
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Meža disperso putnu sugu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana

Projekta norises laiks

2007.gada marts - 2007.gada decembris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Finansētāji

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta

visa Latvijas teritorija

Projekta vadītājs

 Aivars Petriņš

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

buteo@lanet.lv

Adrese

Rīga, Raiņa bulv. 31-6

LV-1050, Latvija

     

Projekta mērķis: Nodrošināt labvēlīgu aizsardzības statusu dispersi ligzdojošu īpaši aizsargājamo meža putnu sugu populācijām Latvijā.

Projekta uzdevumi:

  • Apsekot dispersi ligzdojošo īpaši aizsargājamo 16 meža putnu sugu zināmās atradnes, kurām nav atbilstoša aizsardzības statusa, kā arī apzināt jaunas šo sugu ligzdošanas vietas.
  • Sagatavot un iesniegt dokumentāciju mikroliegumu veidošanai.
  • Katrai no minētajām sugām aprēķināt minimāli nepieciešamo mikroliegumu skaitu valstī.

Sagaidāmie rezultāti:

  • Nodrošināts atbilstošs aizsardzības režīms dispersi dzīvojošu īpaši aizsargājamo meža putnu sugu ligzdošanas vietām.
  • Aktualizēta mikroliegumu datu bāze Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā un Meža valsts reģistrs Valsts Meža dienestā.

Projektā iekļautās dispersi ligzdojošās īpaši aizsargājamās meža putnu sugas ir: apodziņš, baltmugurdzenis, bikšainais apogs, čūskērglis, jūras ērglis, klinšu ērglis, lielā gaura, mazais ērglis, melnā klija, meža balodis, trīspirkstu dzenis, ūpis, vidējais dzenis, vidējais ērglis, zaļā dzilna, zaļā vārna.

Bikšainais apogs Aegolius funereus

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs