Projektu arhīvs
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Arhīvā publicēti Latvijas Dabas fonda īstenotie projekti no 90-to gadu otrās puses līdz 2006. gadam. Lai veidotu labāku pārskatāmību, tie sistematizēti atbilstoši LDF prioritārajiem darbības virzieniem. Katrs projekts ir daudzšķautņains un var atbilst vairākiem virzieniem, taču izvērtēta to pamatbūtība un tie iekļauti tikai atbilstošākajā sadaļā.

Dabas aizsardzības politika

Sabiedrība un dabas izglītība

Bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas

Aizsargājamas sugas un biotopi

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas

 

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs