Pļavu datu bāzes aktualizēšana
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Pļavu datu bāzes aktualizēšana

Projekta norises laiks

2007.gada maijs - 2007.gada novembris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

Planta Europa

Finansētāji

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta

visa Latvijas teritorija

Projekta vadītāja

Zaiga Pulkstene

Kontaktinformācija

Telefons

7830996

Fakss

7830291

E-pasts

zaiga@ldf.lv

Adrese

Rīga, Raiņa bulv. 31-6

LV-1050, Latvija

      

Projekta mērķis: aktualizēt pļavu datu bāzi ar jaunāko informāciju par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un putniem nozīmīgām vietām (turpmāk PNV).

Projekta mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi darba uzdevumi:

  1. Papildināt ar 2006. gada datiem (kopumā 1 023 pļavu anketas) un sakārtot pļavu datu bāzes digitālo versiju Ms Access formātā.
  2. Pēc datu bāzes pilnveidošanas atlasīt vietas, par kurām informācija ir nepilnīga vai arī tā jāprecizē.
  3. Aizpildīt pļavu anketas par PNV pļavām un kartēt tās precizētās robežās.
  4. Precizētās bioloģiski vērtīgu zālāju robežas koriģēt programmā ArcMap un papildināt pļavu datu bāzi ar PNV zālāju aprakstiem – anketām.

Pļavu datu bāzes informāciju izmanto dabas aizsardzības plānu izstrādāšanā un teritoriju plānojumiem ne tikai LDF, bet arī Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (turpmāk LVĢMA), Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk DAP), pašvaldības, kā arī citas institūcijas un privātpersonas.

Iegūtie rezultāti tiks nodoti DAP un LVĢMA, tie būs izmantojami pagastu un citu teritoriju attīstības plānu izstrādē, ietekmes uz vidi novērtējumu izstrādē, reģionālo vides pārvalžu inspektoru darbā, kā arī zinātniski pētniecisku darbu izstrādāšanā.

Zaiga Pulkstene

Pļava ziedos

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs