Plūdu riska pārvaldības ietekme
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums „NVO viedokļa formulēšana par plūdu riska pārvaldības pasākumu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību”

Projekta norises laiks

2007.gada maijs - 2007.gada oktobris

Finansētājs

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta

visa Latvijas teritorija

Projekta vadītājs

Jānis Reihmanis

Kontaktinformācija

Telefons

7830997

Fakss

7830291

E-pasts

reihmanis@ldf.lv

Adrese

Rīga, Raiņa bulv. 31

LV-1050, Latvija


 

Projekta mērķis:

Rosināt diskusijas par EK Direktīvas “Par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību” bioloģiskās daudzveidības aspektiem. Veicināt kompetenta sabiedrības viedokļa formulēšanu par plūdu pārvaldības bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas aspektiem.

Projekta darbības laikā paredzēts veikt šādus uzdevumus:

  • Veikt līdz šim izstrādāto Natura 2000 teritoriju dabas aizsardzības plānu analīzi tām teritorijām, kurām pēdējo 10 gadu laikā izstrādāti dabas aizsardzības plāni, t.sk. teritorijām Salas, Mārupes, Garkalnes, Ādažu un Carnikavas pagastos. Veikt palieņu un citu atkarīgo biotopu telpisko analīzi, lai apzinātu tās teritorijas, kurās kā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumi paredzēta hidroloģiskā režīma atjaunošana.
  • Izvērtēt plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajā plānā paredzēto plūdu novēršanas koncepciju no bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas viedokļa.
  • Organizēt NVO semināru par EK Direktīvas “Par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību” bioloģiskās daudzveidības aspektiem.
  • Izvērtēt sinerģijas un sniegt rekomendācijas plūdu ierobežošanas pasākumu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu saskaņošanai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai nozīmīgās teritorijās Latvijā, t.sk. teritorijām Salas, Mārupes, Garkalnes, Ādažu un Carnikavas pagastos.

Pavasara pali Svētes letecē

Jānis Reihmanis

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs