Augu vēstniecība
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Latvijas Augu vēstniecība bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai

Projekta norises laiks

2007.gada februāris - 2007.gada decembris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

Planta Europa

Finansētāji

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta

visa Latvijas teritorija

Projekta vadītāja

Ilze Salna

Kontaktinformācija

Telefons

67359511

Fakss

67830291

E-pasts

salna@ldf.lv

Adrese

Rīga, Raiņa bulvāris 31-6

LV-1050, Latvija

       Planta Europa

Projekta mērķis: Rast iespēju ikdienā sabiedrībai sniegt savu ieguldījumu dabas aizsardzībā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā savā apkārtnē, veicinot Latvijas augu aizsardzību

Projekta aktualitāte: ar projektu “Latvijas Augu vēstniecība bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai” Latvijas Dabas fonds kā apvienības “Planta Europa” dalīborganizācija Latvijā piedalās starptautiskā komunikāciju projektā “Wake Up Call For Wild Plants”, kas 2007.gadā norisinās visās šīs organizācijas dalībvalstīs Eiropā.

Sabiedrība ir ieinteresēta saņemt informāciju par iespēju ikdienā sniegt savu ieguldījumu dabas aizsardzībā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā savā apkārtnē. Daudzas savvaļas augu sugas Eiropā ir apdraudētas, jo tiek iznīcinātas to dabiskās dzīvotnes, tās nereti tiek upurētas cilvēka ekonomisko interešu vārdā. Lai gan vēlme dzīvot, nekaitējot dabai, arvien pieaug, tomēr nekad retu savvaļas augu sugu aizsardzībai Eiropā un pasaulē nav pievērsta tik liela uzmanība kā, piemēram, retajiem putniem. Projekts ir ietvars, ar kura palīdzību runāt par nepieciešamību un reālajām iespējām aizsargāt retas augu sugas. Projektu finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Projektā plānotās darbības:

Projektu konkurss vidusskolām

  • Visas Latvijas vidusskolas tiks aicinātas projektu veidā izvirzīt sava rajona īpaši aizsargājamos augus kandidēšanai uz Latvijas Augu vēstniecību.
  • Iesniegtie projekti tiks izvērtēti pēc iepriekš izvirzītiem kritērijiem, atlasot populārākos un dabas daudzveidības aizsardzības ziņā nozīmīgākos augus – kandidātus Augu vēstniecības vēlēšanām.

Konkursa nolikums:  28720/Konkursa_nolikums.pdf (237.66 KB)

Informatīvie materiāli

  • Par katru no Augu vēstniecības vēlēšanām izvirzītajiem augiem tiks sagatavoti informatīvie materiāli – katra izvirzītā auga “CV”, izmantojot gan zinātnisko informāciju, gan skolēnu sagatavotos projektus, atklātnes ar aprakstu, kam pievienots atdalāms “vēlēšanu biļetens”.

Augu vēstniecības vēlēšanas

  • Rajonu centros, labi apmeklētā pilsētas vietā tiks rīkotas Augu vēstniecības vēlēšanas. Balsošanas laikā tās norises vietās iedzīvotajiem tiek sniegta informācija par rajona floru, izvirzītajiem augiem, izstādīti labākie skolēnu darbi.
  • Balsošana par Augu vēstniecības kandidātiem notiks arī projekta mājas lapā.
  • Vēlēšanu rezultāti tiek apkopoti, augi – katra rajona uzvarētāji veido Latvijas Augu vēstniecību.

Noslēguma foto izstāde un sarīkojums, 2008. gada kalendārs

  • Projekta noslēguma pasākums – vienu nedēļu ilga foto izstāde Rīgas pilsētvidē, uz kuras atklāšanu tiks aicināti to 26 skolu pārstāvji, kas izvirzīja Augu vēstniecībā iekļuvušo sava rajona augu.
  • Tiek sagatavots un izdots 2008.gada kalendārs ar augu – vēstnieku fotogrāfijām, ko papildina informācija par šiem augiem un to vietu Latvijas dabā.
  • Tiks sagatavota un izplatīta Augu vēstniecības avīze, kurā katrs augs – vēstnieks stāstīs savu stāstu Latvijas iedzīvotājiem.

 Katra rajona augu vestnieki un projekta kopsavilkums angļu valodā (pdf) (631.57 KB)

Ilze Salna, projekta vadītāja

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs