Brošūras
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Bukleta vāks

2005.g. jūnija sākumā iznāca izglītojoša brošūra par putniem palieņu pļavās. Tā domāta visiem zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem, kuriem ikdienā nākas saskarties ar saimniekošanu mitrajās pļavās.

Brošūrā sniegta plaša informācija par dabiskajām pļavām Latvijā, par griezi, ķikutu un citiem palienēs ligzdojošajiem putniem. Būtiskākais guvums apsaimniekotājiem ir tieši skaidrojums, kāpēc jāveic noteiktas saimniekošanas darbības tam paredzētajos laikos. Saimnieki tiek aicināti uz aizaugušo pļavu atjaunošanu un turpmāku uzturēšanu dabai saudzīgā veidā, reizē gūstot tam arī ekonomisku pamatojumu.

Brošūras tekstu autors ir ornitologs Oskars Keišs, tas sagatavots Latvijas Ornitoloģijas biedrībā un izdevējs ir LIFE-Daba projekts „Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai”, kuru izpilda Latvijas Dabas fonds. Brošūras apjoms ir 24.lpp. un tā ir bagātīgi ilustrēta ar Latvijas autoru fotogrāfijām. Drukāto versiju iespējams iegūt bez maksas visiem interesentiem gan Latvijas Ornitoloģijas biedrībā, gan Latvijas Dabas fondā.

 28450/PalPutni-vaaks.pdf (914.57 KB)

 28450/PalienuPutni.pdf (3.59 MB)

2007. gadā Latvijas Dabas fonds LIFE-Daba projekta „Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai” ietvaros izdeva brošūru "Pali, Plūdi, Palienes". Izdevums domāts diskusijas veicināšanai par palu nozīmi dabisko palieņu apstākļu uzturēšanā. Palus bieži asociē ar postošiem plūdiem un attiecībā uz cilvēku to ļoti bieži saista ar negatīvām asociācijām. Šīs brošūras mērķis ir sniegt argumentētu viedokli no dabas daudzveidības puses - kāpēc pali ir vajadzīgi? Tekstu autors ir biologs Mārtiņš Kalniņš no Dabas aizsardzības pārvaldes. Izdevuma apjoms - 18 lpp. Drukāto versiju iespējams iegūt bez maksas Latvijas Dabas fondā.

 28450/PaliPludiPalienes.pdf (7.37 MB)

Nākošais izdevums šajā pat sērijā ir brošūra par agrovidi: "Dabai draudzīga saimniekošana laukos - Latvijas Lauku attīstības programmas (2007-2013) sniegtās iespējas".

 28450/Dabai_draudziga_saimniekosana_laukos.pdf (2.29 MB)

Plakats - akcija Meklejam griezi

  28450/ZBR_GRIEZE.pdf (862.52 KB)

Brošūra: "Palieņu pļavu atjaunošana"

 28450/Palienu_plavu_atjaunosana.pdf (1.50 MB)

Atgriezties uz projekta sākuma lapu  

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs