Mugurves pļavas
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Mugurves pļavas

Dabas liegums kopš 2004.g., NATURA 2000 teritorija, platība: 317 ha, administratīvi ietilpst Stradu un Litenes pagastos.

Nozīmīga putnu ligzdošanas vieta. Galvenā teritorijas vērtība ir dabiskais un maz pārveidotais Pededzes palienes posms ar regulāri applūstošām pļavām un ozolu parkveida pļavām. Konstatēts augsts griežu blīvums, ligzdo arī ormanītis un citas aizsargājamas putnu sugas. Sastopamas arī retas un aizsargājamas vaboļu sugas kā lapukoku praulgrauzis u.c.

Dabas aizsardzības plāns apstiprināts Vides ministrijā ar rīkojumu  nr. 48 (03.02.2006.) - plāna izstrādi vadīja Liene Salmiņa, 2005, LDF.

 28430/DAP_Mugurves_plavas.pdf (998.72 KB)

Dabas aizsardzības plāna kopsavilkums (kā brošūra ar bildēm)

 28430/Kopsavilkums_Mugurve.pdf (4.20 MB)

Noteikti dabas lieguma“Mugurves pļavas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

            Mugurves pļavas Uzraudzības grupas sanāksme Strados

Vairāk fotogrāfijas no Mugurves pļavām skatīt sadaļā "Fotogalerija"

Kartogrāfiskais materiāls pielikumu veidā pie dabas aizsardzības plāna (© Baiba Strazdiņa). Kartes iespējams palielināt, klikšķinot uz tām.

 
Bioloģiski vērtīgie zālāji Funkcionālais zonējums
Bioloģiski vērtīgie zālāji Funkcionālais zonējums
ES aizsargājamie biotopi Biotopu karte
ES aizsargājamie biotopi

Visi biotopi

Apsaimniekošanas pasākumu karte Dabas tūrisma karte

Apsaimniekošana

Dabas tūrisms

Projekta ietvaros izdots buklets latviešu un angļu valodā par dabas liegumiem "Sitas un Pededzes paliene" un "Mugurves pļavas". Izdevuma oriģināls pieejams Latvijas Dabas fonda birojā, kā arī attiecīgajās pašvalībās un tūrisma informācijas centros.

  

Lejuplādēt bukleta elektronisko versiju pdf formātā - šeit

Informācijas stends:

 28430/Sita_Ped_Mugurve_stends_1versija.pdf (973.77 KB)

Atgriezties uz projekta sākuma lapu 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs