EUROSITE seminārs
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Darwin un Eurosite seminārs

Seminārs notika Rīgā, Siguldā un Jūrmalā no 2004. gada 3. maija līdz 9. maijam.

Seminārā 24 dalībnieki no Lielbritānijas, Krievijas, Polijas, Latvijas Lietuvas un Igaunijas apsprieda EUROSITE izstrādāto jauno rokasgrāmatu dabas aizsardzības plānu izstrādātājiem, bet Latvijas Dabas fonds iepazīstināja ar savu pieredzi dabas aizsardzības plānu izstrādāšanā un ieviešanā Engures ezera dabas parkā, dabas liegumā “Jaunciems”, kā arī Ādažu militārajā poligonā ietilpstošajā aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” un dabas liegumā “Lieluikas un Mazuikas ezers”. Dalībnieki iepazinās arī ar Gaujas nacionālā parka pieredzi dabas aizsardzības plāna izstrādāšanā. Seminārā piedalījās arī EUROSITE prezidente Nicole Nowicki no Nīderlandes.

 Semināru Latvijas Dabas fonds organizēja Eiropas valstu dabas aizsardzības organizāciju apvienības EUROSITE un Lielbritānijas Ārlietu ministrijas programmas Darwin Initiative (Darvina iniciatīva) kopprojekta “Kapacitātes palielināšana mitrāju bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā un Krievijā” (Building Capacity in Wetlands Biodiversity Conservation in Estionia, Latvia, Lithuania, Poland and Russia) ietvaros. Projektu finansēja Lielbritānijas Vides, pārtikas un lauku vides departaments (UK Departament of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)).

Latvijā notikušais seminārs bija pēdējais 6 semināru ciklā. Pieci iepriekšējie semināri no 2001. gada līdz 2004. gadam notika Lielbritānijā.

Lielbritāniju šajā projektā pārstāvēja nozīmīgākās valstiskās dabas aizsardzības organizācijas – valsts aģentūras English Nature un Scottish National Heritage, kā arī lielākās un ietekmīgākās sabiedriskās organizācijas Royal Society for Bird Protection, National Trust, Wildlife Trust. Projekta dalībvalstīs to atbalstīja gan šo valstu vides ministrijas, atzīstot šī projekta lietderību, gan tieši iesaistītās valstiskās dabas aizsardzības organizācijas, gan sabiedriskās organizācijas, kuras strādā ar dabas aizsardzības plānu izstrādāšanu un ieviešanu. No Latvijas institūcijām projektā iesaistījās Ķemeru nacionālais parks (Jāni Ķuze, fragmentāri arī Linards Kaucis un Žanete Andersone), Pasaules dabas fonda Latvijas birojs (Valdimarts Šļaukstiņš) un Latvijas Dabas fonds (Ivars Kabucis).

Projekta dalībnieki četras līdz piecas dienas garos semināros apguva Lielbritānijas pieredzi teritoriju apsaimniekošanā, izstrādājot un ieviešot dabas aizsardzības plānus. Katru semināru organizēja kāda no iesaistītajām Lielbritānijas dabas aizsardzības organizācijām. Katrai projekta dalībvalstij kāda no Lielbritānijas dabas aizsardzības organizācijām konsultēja plāna izstrādes procesu un saturu gan semināru laikā Lielbritānijā, gan trīs darba vizīšu laikā pārējās dalībvalstīs. Latvijas sadarbības partneris bija National Trust un konkrēti Adrians Kolstons (Adrain Colston) no Fenu nacionālā parka (The Fens) Kembridžširā Austrumanglijā.

Notika pieredzes apmaiņa un diskusijas ne tikai par Lielbritānijas pieredzi dabas aizsardzības plānošanā. Semināru dalībnieki iepazīstināja ar tām dabas aizsardzības teritorijām, kurās tie strādā vai izstrādā šo teritoriju dabas aizsardzības plānus. Latvijā tas bija Ķemeru nacionālais parks, Papes dabas parks, kurā biotopu atjaunošanu veic un dabas aizsardzības plānu izstrādāja Pasaules dabas fonda Latvijas birojs, un Ādažu poligons (tagad arī aizsargājamais ainavu apvidus) ar dabas liegumu “Lieluikas un Mazuikas ezers”, kuru dabas aizsardzības plānus izstrādāja Latvijas Dabas fonds. Projekta norises gaitā tika izstrādāti dabas aizsardzības plāni, katrā seminārā tā dalībnieki iepazīstināja ar attiecīgajām plāna sadaļām, diskutēja par problēmām, uzklausīja citu valstu kolēģu komentārus, ieteikumus un kritiku.

Nozīmīgu daļu semināros aizņēma diskusijas par dabas aizsardzības speciālistiem domātu darbu “EUROSITE ieteikumi dabas aizsardzības plānu izstrādātājiem. Rokasgrāmata praktiķiem” (EUROSITE Management Planning Guidance. A Handbook for Practicioners). To sagatavojusi Eiropas valstu dabas aizsardzības organizāciju apvienība EUROSITE, kas sekmē pieredzes apmaiņu starp aizsargājamo teritoriju apsaimniekotājiem un sniedz ieteikumus aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanai un dabas aizsardzības plānu sagatavošanai. Rokasgrāmatas autori ir Lielbritānijas speciālisti Tims Bains (Tim Bines) un Edvards Aidls (Edward Idle), kas izmantojuši savā valstī uzkrāto ilgstošo pieredzi aizsargājamo dabas teritoriju saglabāšanā un apsaimniekošanā. Katrā semināra notika diskusijas par konkrētam darba nodaļām. Projekta dalībnieki iepazīstināja ar savās valstīs izstrādāto dabas aizsardzības plānu attiecīgajām nodaļām un ar to izstrādi saistītajām problēmām un iegūto pieredzi. Galvenā diskusijas tēma noslēguma seminārā bija monitorings. Diskusiju rezultātā izkristalizējušās atziņas iekļāvās darba gala variantā. To Rīgas semināra gaitā komentēja visi projekta dalībnieki.

Semināru 2004. gada 4. maijā atklāja “City Hotel Bruņinieks”. Pēc diskusijām un dalībnieku uzstāšanās par saviem dabas aizsardzības plāniem, sekoja eskursija uz dabas liegumu “Jaunciems” Rīgā. To vadīja ši lieguma dabas aizsardzības plāna atjaunošanas projekta vadītāja Ieva Rove.

Nākamajās divās dienās semināra darbs turpinājās viesnīcā “Sigulda”. Dalībnieki devās ekskursijā pa Gaujas nacionālo parku (uz Zvārtes iezi), ko vadīja Valdis Pilāts, kā arī apmeklēja Ādažu militāro poligonu, kur iepazinās ar kāpu, virsāju un purvu biotopiem, bet dabas liegumā “Lieluikas un Mazuikas ezers” – ar tur īstenotajiem dabas aizsardzības plānā paredzētajiem pasākumiem. Šo ekskursiju vadīja Ādažu mācību centra virsnieki kapteinis Normunds Stafeckis, kapteinis Aldis Grudinskis un leitnants Gatis Smiltiņš.

Semināra pēdējās divas dienas notika viesnīcā “Majori” Jūrmalā. No turienes dalībnieki devās uz Engures dabas parku, kur LIFE Nature projekta vadītāji Inga Račinska un Roberts Šiliņš iepazīstināja ar dabas aizsardzības plāna ieviešanas gaitu. Ķemeru nacionālajā parkā dabas takas dalībnieki izstaigāja Jāņa Ķuzes vadībā, bet ar parka darbu iepazīstināja tā direktors Linards Kaucis. Ieskatu monitoringa pasākumos sniedza Viesturs Vintulis.

Semināru noslēdza EUROSITE pasākumiem tradicionālais Eirokokteilis. Katrs dalībnieks cienāja ar līdzi atvestiem savai valstij raksturīgiem dzērieniem un uzkodām. Projekta vadītājam Edvardam Aidlam piemiņai dalībnieki uzdāvināja mākslinieka Emīla Ēmaņa darinātu vitrāžu ar Sāmsalas dižpīles attēlu.

Ivars Kabucis

Semināra programma 28262/Programma.doc (136.00 KB)
Dalībnieku saraksts 28262/Saraksts.doc (20.50 KB)
Latvijas pārstāvju saraksts  28262/Latvijas_viesi.doc (20.50 KB)

Rokasgrāmatas “EUROSITE ieteikumi dabas aizsardzības plānu izstrādātājiem. Rokasgrāmata praktiķiem”  tulkojumu var izlasīt mūsu mājaslapā.

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs