Mežu izglītība
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums Mežu izglītība
Projekta norises laiks 2004
Finansētāji AS „Latvijas valsts meži, Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas meža aģentūra”
Projekta norises vieta

Rīgas, Tukuma, Rēzeknes un Madonas rajoni

Projekta vadītājs Jānis Gailis

Kontaktinformācija

telefons 7034894
Fakss 7830291
e-pasts gailis@ldf.lv
adrese Rīga, Raiņa bulv. 31
LV-1050, Latvija

Projekta “Mežu izglītība” ietvaros 2004. gadā sarīkoti četri semināri Rīgas meža aģentūras (RMA) un VAS “Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecības darbinieku apmācībai. Semināru programmas izstrādāja un seminārus vadīja šī projekta vadītājs Jānis Gailis un eksperts Aivars Petriņš.

Divi semināri organizēti RMA darbinieku apmācībai. Pavisam semināros piedalījās 60 darbinieki.

Pirmais seminārs norisinājās 9. jūnijā Ogrē. Tā ietvaros nolasītas sešas lekcijas:

  1. Dabas aizsardzības organizatoriskā struktūra Latvijā. Lektors A. Petriņš.
  2. Dabas aizsardzības principi Latvijā. Lektors J. Gailis.
  3. Medņa ekoloģija un riestošanas īpatnības. Lektors A. Petriņš.
  4. Mežus apdzīvojošo kukaiņu ekoloģija. Lektors J. Gailis.
  5. Dienas plēsīgo putnu ligzdošanas īpatnības un aizsardzība. Lektors A. Petriņš.
  6. Mežaudžu atslēgas biotopi jeb dabiskie meža biotopi, to izdalīšanas kritēriji Lektori J. Gailis, A. Petriņš.

Nākošajās divās dienās seminārs risinājās brīvā dabā – RMA pārvaldījumā esošajos mežos Rīgas rajonā. RMA darbiniekiem parādīja dažādus dabisko mežu biotopus (DMB) un vienu medņu riestu. Papildus iepazīstināja ar dabā saskatāmām pazīmēm, pēc kurām DMB ir atpazīstami dabā, stāstīja par atsevišķu DMB tipu apsaimniekošanas nepieciešamību.

Otrs seminārs RMA darbiniekiem sarīkots 8. augustā. Tas noritēja Ķemeru NP teritorijā. Tā ietvaros dabā apskatīja dažādas dienas plēsīgo putnu un melnā stārķa ligzdas, stāstīja par katras sugas ligzdošanai nepieciešamajiem apstākļiem un norādīja pazīmes, pēc kurām šīs ligzdas var atšķirt vienu no otras.

VAS “Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecībai rīkotajos semināros piedalījās 25 mežsaimniecības darbinieki. Šo semināru programmas atšķīrās no RMA rīkoto semināru programmām. Pirmajā seminārā, kurš norisinājās 11. maijā sākumā Balvu rajona Žīguros, mežsaimniecības darbiniekiem nolasītas lekcijas par medņu ekoloģiju un riestošanas īpatnībām. Pēc lekcijas dabā apmeklēja trīs atšķirīgus medņu riestus. Otrs seminārs norisinājās 28. jūlijā. Tā ietvaros mežsaimniecības darbiniekiem nolasīta lekcija par dienas plēsīgo putnu un melnā stārķa ekoloģiju, ligzdošanas īpatnībām un ligzdu noteikšanu dabā. Pēc lekcija dabā apskatīja vairākas zivjērgļa, melnā stārķa, mazā ērgļa un peļu klijāna ligzdas. Semināra darbība norisinājās Rēzeknes rajonā un Madonas rajonā plēsīgo putnu uzskaites parauglaukumā “Žūklis”.

Jānis Gailis

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs