Palieņu pļavas fotogrāfijās
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Palieņu pļavas fotogrāfijās

Galerijā iekļautas vairāk kā 200 bildes, kas parāda dabas daudzveidību un cilvēku saimniekošanu visās 15 projektā iesaistītajās Natura 2000 teritorijās. Galerijas sūtība ir iedvesmot un likt apjaust cik skaista ir Latvijas daba upju palienēs - biotopā, kurš veidojies cilvēku saimniekošanas un dabas spēku mijiedarbībā.

Pirms vietu albūma aplūkojamas citas ar LIFE-Daba projektu "Palieņu pļavu atjaunošana" saistītas bildes.

Sitas un Pededzes paliene

(12 bildes)  
Plūdi Pededzē skatīt citas> 
Mugurves pļavas (6 bildes)  
Mugurves dabas aizsardzības plāna sanāksmē  skatīt citas>
Pededzes lejtece (10 bildes)  
Pededzes lejtece aprīļa rītā Vecpededze  skatīt citas>
Dvietes paliene (21 bilde)  
Dzegužpirkstīte pie Doļnajas Baltceru mājas saimnieks  skatīt citas>
Burgas pļavas (4 bildes)  
Burgas pļavas Ziema Burgas pļavās - Sedas palienē  skatīt citas>
Sedas purvs (14 bildes)
Sedas purvs - skats no putna lidojuma Saulriets Sedas purvā skatīt citas>
Vidusburtnieks (8 bildes)
Grāvis pie Lukstiņu pļavas skatīt citas>
Rūjas paliene (8 bildes)
Atjaunotā palieņu pļava Rūjas labajā krastā Rūjas paliene aprīlī skatīt citas>
Burtnieku ezera pļavas (9 bildes)
A.Auniņš un O.Opermanis pie Burtnieka ezera Burtnieks pie Ēķinupes skatīt citas>
Lielupes palienes pļavas (14 bildes)

 

Lielupes palienes pļavas Pilssalā

skatīt citas>

Svētes paliene (14 bildes)
Svētes palienē Svētes lejtece skatīt citas>
Kalnciema pļavas (8 bildes)
Kalnciema pļava Lielupes krastā skatīt citas>
Raķupes ieleja (10 bildes)
skatīt citas>
Durbes ezera pļavas (16 bildes)
Durbes ezera pļavas Nepļauta pļava skatīt citas>
Užavas augštece (8 bildes)
Kadiķis (Juniperus communis) J.Reihmanis, Alsungas pašvaldības vadītāji un saimniecības īpašnieks J.Gornijs skatīt citas>

 

 

 

Apmeklējit arī citas bilžu galerijas

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs