Literature & Publications
News
Structure & Staff
Statutes
History
Address
COASTLAKE
Collaboration Raise of NGOs and Population
Dviete
AGORA 2.0
DEMO FARM
MARMONI
GORWIND
GRASSERVICE
Baltic Aquatic Warbler
Waste Paper
Site Management Plans
Implementation of Mire Habitat Management Plan
Restoration of Floodplains
Northern Gauja Valley
Lake Engure
Other projects
Links
Literature & Publications
Announcements

 

liela izmēra apavi

Nosaukums Autors Izdošanas gads
Latvijas Dabas fonds LDF 1994
The Latvian Fund for nature LDF 1994
Bagātības lauku ainavā Ivars Kabucis, Elga Strazdiņa, Māris Šternbergs 1996
Dzīvība purvā Elga Strazdiņa 1997
Ķemeri Netional Park Andis Liepa 1997
Ķemeri Netional Park Andis Liepa 1997
Dabiskās norises mežā Viesturs Lārmanis, Vilnis Pēčs 1999
Forest values of Latvia Jānis Priednieks, Viesturs Lārmanis, Elga Strazdiņa 1999
Biotopu rokasgrāmata Ivars Kabucis               2000
Dabas daudzveidības saglabāšana lauku ainavā Elga Strazdiņa, Ainārs Auniņš, Ivars Kabucis, Jānis Priednieks 2000
Integrētais piekrastes zonas apsaimniekošanas plāns LDF 2000
Sugu un biotopu aizsardzība nežā Viesturs Lārmanis 2000
Telpiskās informācijas sistēmas un attālā izpēte Ainārs Auniņš, Kārlis Kalvišķis, Erik Prins 2000
Dzeltenā dzegužkurpīte Ilze Deniņa 2001
Engures ezera dabas parka apsaimniekošana Inga Račinska 2001
Latvijas biotopi Ivars Kabucis 2001
Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ilgtspējīgā mežsaimniecībā Jānis Priednieks
Engures ezera dabas parks Jānis Vīksne
Pludmales un kāpu aizsardzība Latvijā Brigita Laime

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Name
E-mail
Comment

 

Eiropas vides birojs