Darbinieki
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Ģirts Strazdiņš, LDF Valde

e-pasts: girts.strazdins@ldf.lv

 

 

Inga Račinska

Inga Račinska, LDF Padomes priekšsēdētāja

e-pasts: inga@lanet.lv

Liene Auniņa, eksperte, projektu vadītāja, LDF Padomes locekle

e-pasts: lsalmina@latnet.lv 

Lelde Eņģele, botāniķe, LDF Padomes locekle

e-pasts: lelde@lycos.com

 

 

Ivars Kabucis, eksperts, LDF Padomes loceklis

e-pasts: kabucis@lanet.lv

 

 

Jānis Ķuze, eksperts, projektu vadītājs, LDF Padomes loceklis

e-pasts: janis.kuze@ldf.lv

Aivars Petriņš pārbauda mazā ērgļa ligzdu

Aivars Petriņš, ornitologs, LDF Padomes loceklis

e-pasts: buteo@lanet.lv

Jānis Priednieks, eksperts, LDF Padomes loceklis

e-pasts: jpriedn@lanet.lv

 

 

Ainārs Auniņš - LDF Padomes priekšsēdētājs

Ainārs Auniņš, projektu vadītājs

e-pasts: ainars.aunins@lu.lv

Valda Baroniņa, eksperte

e-pasts: valda.baronina@ldf.lv 

Zaiga Brača, finanšu asistente

e-pasts: zaiga.braca@ldf.lv

Maija Ušča, komunikācijas vadītāja
e-pasts: maija.usca@ldf.lv

Ilze

Ilze Danefelde, galvenā grāmatvede

e-pasts: ilze.danefelde@ldf.lv

Gatis Eriņš, projektu vadītājs

e-pasts: gatis.erins@gmail.com

Inese Gmizo-Lārmane, projektu asistente

e-pasts: inese.gmizo-larmane@ldf.lv

Matsalu, turot rokās govju aploka elektrisko ganu

Andris Klepers, Dabasdati.lv koordinators

e-pasts: andris.klepers@ldf.lv

 

 

Viesturs Lārmanis, biologs

e-pasts: larmanis@lanet.lv

Ilze Priedniece, projektu vadītāja, eksperte

e-pasts: ilze.priedniece@lu.lv

Inese Pudāne

Inese Pudāne, projektu administratore

e-pasts: inese.pudane@ldf.lv, ldf@ldf.lv

Tālr.: 67830999

Gunita Pužule, finanšu asistente

e-pasts: gunita.puzule@ldf.lv

Edmunds Račinskis, projektu vadītājs, ornitologs

e-pasts: edmunds@ldf.lv

 

 

Nora Rustanoviča, Dabasdati.lv koordinatore

e-pasts: dabasdati@ldf.lv

 

 

Rūta Sniedze-Kretalova, projektu vadītāja, eksperte

e-pasts: ruta.sniedze@ldf.lv

 

 

Voldemārs Spuņģis, eksperts, projektu vadītājs

e-pasts: adalia@lanet.lv

 

Baiba Strazdiņa, eksperte, projektu vadītāja

e-pasts: baiba.strazdina@ldf.lv

 

Laura Zvingule, eksperte

e-pasts: laura.zvingule@ldf.lv

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs