Latvijas prezidentūra
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

2014.gada 13.augustā.

Sagatavots informatīvs materiāls skolēniem par Latvijas prezidentūru ES padomē

Jau nākamā gada sākumā Latvija pārņems Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts lomu. Tāpēc ir svarīgi, lai arī skolēni būtu informēti par prezidentūras būtību un Latvijas prezidentūras prioritātēm. Lai to nodrošinātu, sekretariāts sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir sagatavojis informatīva ielikuma maketu, kas tiks izsūtīts visām Latvijas skolām, kā arī ir pieejams sekretariāta mājas lapā.

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts aicina skolas izmantot šo materiālu formālajā un neformālajā mācību procesā, kā arī mudina izdevniecības un Latvijas skolas 2014./15.m.g. skolēnu dienasgrāmatās iestrādāt informatīvu materiālu par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē. Ja vēlaties saņemt maketa vektorfailu, lūdzu, sazinieties ar Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātu.

Informatīvajā materiālā atrodami pamatfakti par Eiropas Savienību, Eiropas Savienības karte, informācija par prezidentūras ES Padomē darbu, kā arī būtiskākie fakti par Latvijas prezidentūru.

Informatīvais materiāls skolēniem par Latvijas prezidentūru ES Padomē.

Ziņas sagatavošanā izmantota informācija no
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta.

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija