Lietuvas kartēšana II sezona
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Noslēgusies Lietuvas īpaši aizsargājamo biotopu kartēšanas II sezona

2013. gadā turpinājās iepriekšējā sezonā uzsāktais darbs – Latvijas dabas fonda eksperti sadarbībā ar SIA „ELLE” un lietuviešu ekspertiem kartēja Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamos biotopus Lietuvā.

Darbu uzsāka 12 jauni eksperti, jo pēc pirmās sezonas bija skaidrs, ka apjomīgā darba veikšanai vajadzīgi papildspēki. Pavasarī notika mācības un jau jūnija sākumā uzsākts darbs. Kopumā 2013. gadā no LDF Lietuvā strādāja 38 eksperti. Ja iepriekšējā gadā darbs vairāk bija Latvijas robežas tuvumā, tad 2013. gadā jau strādājām vairāk uz dienvidiem – Plunģes, Paņevēža un Utenas apkārtnē. Nokartējām 52 kvadrātus, kas ir nedaudz vairāk kā iepriekšējā gadā.

Pēc divu sezonu darba Lietuvā pavisam kopā nokartēti 23 660 ES nozīmes biotopu poligoni, un tas ir nedaudz vairāk kā 100 000 ha. Biežāk sastopamie Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi bija Staignāju meži (9080), Sugām bagāti egļu meži (9050) un Purvaini meži (91D0). No zālājiem – Mēreni mitri (6150) un Palieņu zālāji (6450).

Pašreiz no visiem 637 Lietuvas teritorijas kvadrātiem kopīgiem spēkiem ar lietuviešu kolēģiem jau nokartēti 418 kvadrāti. Tas nozīmē, ka nākošajā – pēdējā sezonā šajā projektā – darba vēl būs krietni daudz. Līdz 1. jūlijam mūsu ekspertiem Lietuvā būs jānokartē 67 kvadrāti, no tiem Latvijas Dabas fonda pārziņā būs 30.

Teksts un fotogrāfijas: Valda Baroniņa

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs