COASTLAKE atklāšanas seminārs
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

2014.gada 24.janvārī.

Notiks projekta „Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā” atklāšanas seminārs

Otrdien, 28.janvārī plkst.13:00 notiks LIFE+ programmas projekta „Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā” (projekta akronīms: COASTLAKE) atklāšanas seminārs, kurā projekta ieviesēji iepazīstinās ar lielo dumpi un projekta laikā paredzētajām aktivitātēm. Interesenti aicināti piedalīties seminārā, līdz 27.janvārim atsūtot savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu maija.usca@ldf.lv


Engures ezers. Foto: R.Šiliņš.

Laiks: otrdiena, 28. janvāris plkst. 13:00
Vieta: Pasaules Dabas fonds, Elizabetes iela 8 – 4, Rīga

Programma:
13:00   Ievadvārdi par projektu COASTLAKE
Ģirts Strazdiņš, Latvijas Dabas fonds, projekta COASTLAKE vadītājs
13:10   Lielais dumpis un tā biotopa atjaunošanas aktivitātes Engures un Papes ezerā
Jānis Reihmanis, Latvijas Dabas fonds, projekta COASTLAKE tehniskais eksperts
13:40   Biotopu apsaimniekošanas aktivitātes Papes ezerā līdz 2013.gadam
Ints Mednis, Pasaules Dabas fonds, projekta COASTLAKE koordinators Papē
14:00   Dažādu apsaimniekošanas pasākumu ietekme uz izmaiņām Engures ezera un tā piekrastes ekosistēmā
Roberts Šiliņš, Engures ezera dabas parka fonds, projekta COASTLAKE koordinators Engurē      

Projekts „Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā” nr. LIFE12 NAT/LV/000118 norisinās laikā no 2013. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. augustam Papes un Engures ezerā ar mērķi uzlabot lielā dumpja aizsardzības statusu Latvijā un Eiropas Savienībā. Projektu īsteno Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds un Engures ezera dabas parka fonds.

Maija Ušča, Latvijas Dabas fonds