Latvijai vajadzīgs vides ministrs
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

2013.gada 12.novembrī.

Vides NVO: Latvijai vajadzīgs vides ministrs

Vides konsultatīvā padome (VKP) augstu vērtē vairākus E. Sprūdža paveiktos darbus ministra amatā, piemēram, vadības maiņu Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā un Dabas aizsardzības pārvaldē un šo iestāžu darba uzlabošanos, kā arī valsts sekretāra vietnieka vides aizsardzības jautājumos amata ieviešanu. Tāpat E. Sprūdža vadības laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) sadarbībā ar vides NVO izdevies panākt, ka Dabas aizsardzības pārvaldei turpmāk nebūs jāveic mežizstrāde īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT), lai nodrošinātu iestādes budžetā nepieciešamos ienākumus.

Tajā pašā laikā ir virkne problēmu, kuras līdz šim dažādu iemeslu dēļ nav pienācīgi risinātas, piemēram, dabas un vides aizsardzības prasību iekļaušana Latvijas mežsaimniecības, lauksaimniecības, zivsaimniecības un citu nozaru politikās; bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana, pārstrādes kapacitātes nodrošināšana un iegūto produktu un enerģijas pieprasījuma veicināšana; ĪADT apsaimniekošana; vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšana atļauju izsniegšanas procesā.

Viesturs Ķerus, VKP priekšsēdētājs, norāda: „Esam nobažījušies dzirdot, ka lēmumu pieņēmēji, runājot par nākošo ministru, visbiežāk min „pašvaldību lietu ministru” un aizejošā ministra darbu vērtē pēc spējas saprasties ar pašvaldību vadītājiem. Šobrīd Latvijai pirmkārt būtu nepieciešams ministrs, kurš ir gatavs risināt aktuālās vides problēmas iedzīvotāju labā. Nākošajam ministram ir jābūt spēcīgam vides aizsardzības aizstāvim, lai citu interešu spiediena rezultātā neupurētu sabiedrības labumu īslaicīgu ekonomisko ieguvumu vārdā.”

Vairāk informācijas:
Viesturs Ķerus, VKP priekšsēdētājs (e-pasts: viesturs@lob.lv; mob. tālr.: 29459742)
Lelde Eņģele, VKP priekšsēdētāja vietniece (e-pasts: lelde.engele@inbox.lv; mob. tālr.: 26102617)