Baltijas jūras reģiona meži fotogrāfijās
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

 

Priežu meži un labākās to iepazīšanas vietas

Egļu meži un labākās to iepazīšanas vietas
Platlapju meži un labākās to iepazīšanas vietas
Apšu meži un labākās to iepazīšanas vietas
Baltalkšņu meži un labākās to iepazīšanas vietas
Bērzu meži un labākās to iepazīšanas vietas
Purvaini meži un labākās to iepazīšanas vietas
Staignāju meži un labākās to iepazīšanas vietas
Osu meži un labākās to iepazīšanas vietas

Nogāžu un gravu meži un labākās to iepazīšanas vietas

Krastmalu un palieņu meži un labākās to iepazīšanas vietas
Parkveida pļavas un labākās to iepazīšanas vietas
Kadiķu audzes un labākās to iepazīšanas vietas

  

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) atbalstu.

 

Uz sākumu