Lietuvas kartētāju mācības
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Gatavošanās Eiropas Savienības biotopu kartēšanai Lietuvā un Natura 2000 vietu monitoringam Latvijā

Lai labāk sagatavotos Eiropas Savienības biotopu kartēšanai Lietuvā un Natura 2000 teritoriju monitoringam Latvijā, aprīlī un maijā notika mācības, kuru laikā eksperti noklausījās lekcijas par ES nozīmes biotopiem, kā arī to interpretācijas atšķirībām Latvijā un Lietuvā. Divas dienas eksperti pavadīja lauku mācībās, novērtējot biotopus Skrīveru un Ķemeru apkārtnē.

Teorētiskās mācības 27. un 28. aprīlī

27. aprīlī sākās apmācību cikls projektā „Eiropas nozīmes biotopu inventarizācija Lietuvā”. 27. un 28. aprīlī notika teorētiskās mācības, kuru laikā potenciālie kartētāji noklausījās lekcijas par ES nozīmes biotopiem un to interpretācijas atšķirībām Latvijā un Lietuvā. Mācībās piedalījās arī augu un biotopu eksperti, kuri šogad veiks monitoringu Latvijas Natura 2000 teritorijās. Par mežu biotopiem lektors – Mg. biol. Viesturs Lārmanis, par zālāju biotopiem – Dr. geogr. Solvita Rūsiņa, par purvu biotopiem – Dr. biol. Liene Auniņa. Ar ES nozīmes biotopu kartēšanas metodiku iepazīstināja Mg. biol. Valda Baroniņa. Mācībās piedalījās 65 dalībnieki.

Lauka mācības 11. un 12. maijā

11. un 12. maijā Skrīveru un Ķemeru apkārtnē notika lauka mācības augu sugu un biotopu monitoringa ekspertiem.  Daudzi no viņiem šogad ne tikai veiks monitoringu Latvijas Natura 2000 teritorijās, bet piedalīsies arī projektā „ES nozīmes biotopu inventarizācija Lietuvā”. Kopumā mācībās piedalījās 64 dalībnieki. Katrā mācību vietā tika dots uzdevums – apsekot konkrētu platību, noteikt ES nozīmes biotopu, konstatēt raksturīgās un tipiskās sugas. Redzētās sugas vajadzēja atzīmēt arī uz tāfeles ar augu attēliem, kas izrādījās ne vien interesanti un praktiski noderīgi mācību dalībniekiem, bet sniedza informāciju arī pasniedzējiem – varēja uzzināt, kuras sugas dalībnieki mazāk pazīst – tātad to mācīšanai jāpievērš lielāka uzmanība. Pēc tam sekoja biotopa analīze, kurā visi varēja izteikt savu viedokli, bet rezultātā sniegta gala versija par biotopa interpretāciju. Noslēgumā katrā biotopā 20 minūtes tika veltītas raksturīgo sugu apguvei un atkārtošanai.

Valda Baroniņa

16.05.2012.