2010
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

2010. gads

Aicinām uz godīgu un argumentētu diskusiju: Latvijas Dabas fonds pauž neizpratni par publikācijā “Mežinieki prasa balsstiesības” - [23.11.2010.] (249.56 KB)

Paziņojums presei: Problēmas ar FSC sertifikāciju liecina par problēmām valsts mežu apsaimniekošanā - [13.07.2010.] (422.10 KB)

Vēstule Vides pārraudzības valsts birojam un AS "Latvijas Valsts meži" par nepeiciešamību veikt stratēģisko ietekmi uz vidi novērtējumu AS "Latvijas Valsts meži" mežsaimniecību meža apsaimniekošanas plāniem - [06.07.2010.] (1.19 MB)

Vēstule Vides ministram R.Vējonim un Zemkopības ministram J.Dūklavam par Latvijas mežu (ne)ilgtspējīgu apsaimniekošanu - [22.06.2010.] (68.32 KB)

Vēstule LR Ministru prezidentam V.Dombrovskim un LR Valsts kancelejai par tiesību aktu projektu "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2011.-2015. gadam" - [15.06.2010.] (598.46 KB)

Vēstule Latvijas Republikas Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai ar precizētu viedokli par Saeimas deputātu S.Pilātes un M.Rozes priekšlikumiem grozījumiem Meža likumā - [25.05.2010.] (801.71 KB)

Vēstule Zemkopības ministrijai un Valsts Kancelejai par saskaņojumu MK noteikumu projektam "Valsts un ES atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība vides un lauku ainavas uzlabošanai" - [15.03.2010.] (1.27 MB)

Atzinums Vides ministrijai un Valsts Kancelejai par noteikumu projektu "Grozījumi MK noteikumos Nr.87 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi"" - [19.02.2010.] (380.54 KB)

Atzinums Zemkopības ministrijai un Valsts Kancelejai par noteikumu projektu "Kārtība, kādā nosaka un apseko neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības" - [19.02.2010.] (525.14 KB)

Atzinums Zemkopības ministrijai un Valsts Kancelejai par noteikumu projektu "Valsts un ES atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība vides un lauku ainavas uzlabošanai" - [19.02.2010.] (1.03 MB)

Vēstule LR Vides ministram par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas prioritātēm - [13.02.2010.] (2.45 MB)

Vēstule LR Vides ministram par bioloģiskās daudzveidības saglabāšans mērķiem pēc 2010. gada - [04.02.2010.] (3.54 MB)

Iespēja iepazīties ar citos gados gatavotiem ieteikumiem, pozīcijām, kritiku u.c.:

2012. gads

2011. gads

2010. gads

2009. gads

2008. gads