2009
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

2009. gads

Atzinums Zemkopības ministrijai par informatīvo ziņojumu "Par vienotā maksājuma shēmas ieviešanu Latvijā no 2011. gada" - [14.10.2009.] (93.94 KB)

Atzinums Vides ministrijai un Valsts Kancelejai par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"" - [31.07.2009.] (85.87 KB)

Atzinums Vides ministrijai un Valsts Kancelejai par MK noteikumu projektu "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" - [28.07.2009.] (89.44 KB)

Atzinums Vides ministrijai un Valsts Kancelejai par MK noteikumu projektu "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz un reģistrē sertifikātu, pagarina tā termiņu un anulē to, kā arī sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība" - [23.07.2009.] (112.72 KB)

Atzinums Vides ministrijai un Valsts Kancelejai par Ministru kabineta noteikumu projektu "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" - [23.07.2009.] (103.46 KB)

Atzinums Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai par Zemes pārvaldības likuma koncepcijas projektu - [21.07.2009.] (87.91 KB)

Atzinums Izglītības un zinātnes ministrijai Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.–2013.gadā" - [07.07.2009.] (91.25 KB)

Vēstule Vides ministrijai par MK noteikumu Nr. 883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" darba redakciju - [04.06.2009.] (104.70 KB)

Vēstule Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un Vides ministrijai par priekšlikumu likumprojektam "Grozījumi sugu un biotopu aizsardzības likumā" - [09.04.2009.] (88.76 KB)

Vēstule AS "Latvijas valsts meži" par piesardzības pasākumiem vecu mežaudžu aizsardzībā, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos valsts mežos - [24.03.2009.] (90.45 KB)

Vēstule Vides ministrijai par grozījumiem MK noteikumos Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi - [20.03.2009.] (116.50 KB)

Vēstule Vides ministrijai par MK noteikumu projektu "Ekspertu sertificēšanas kārtība" - [20.03.2009.] (79.74 KB)

Nozīmīgākas vides organizācijas kategoriski iebilst pret Vides ministrijas likvidēšanu - [19.02.2009.]

Vides konsulatīvās padomes atklāta vēstule Ministru prezidentam un Saeimai par koku ciršanas apjoma palielinājumu - [05.02.2009.]

Dalība seminārā par mežsaimniecības ilgtspēju - [16.01.2009]

Valsts pārvaldes reformā jāsaglabā Vides ministrija - [12.01.2009.]

Iespēja iepazīties ar citos gados gatavotiem ieteikumiem, pozīcijām, kritiku u.c.:

2012. gads

2011. gads

2010. gads

2009. gads

2008. gads