Pieredze Slampes upes atjaunošanā
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Pieredzes apmaiņa Ķemeru nacionālajā parkā

28. oktobrī Bebrenes pagasta iedzīvotāji un zemes īpašnieki kopā ar LIFE+ projekta DVIETE darbiniekiem no Latvijas Dabas fonda, Ilūkstes novada domes, Elm Media un Vides risinājumu institūta devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ķemeru nacionālo parku (ĶNP), lai iepazītos ar Slampes upes palienes atjaunošanas pieredzi.


Brauciena dalībnieki.


J. Ķuze stāsta par Slampes
atjaunošanu.


Atjaunotā Slampes upe.

Slampes upe tika izlīkumota 2005. gadā LIFE projekta „Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā” (2002-2006) ietvaros. Šobrīd, sešus gadus pēc upes izlīkumošanas, palienes atjaunošanas rezultāti ir pārliecinoši – upe atguvusi dabiskāku izskatu, tajā ir labāka ūdens kvalitāte, pavasaros pārplūdušajā Slampes lejtecē pulcējas daudz migrējošo ūdensputnu.

ĶNP apmeklējums sākās Slampes viesu namā „Pilsētnieki”, kur par palienes atjaunošanas gaitu stāstīja Ķemeru LIFE projekta pārstāvis Jānis Ķuze. Klātesošie apsprieda gan projekta veiksmes, gan sarežģījumus (piem., neparedzēti garo saskaņošanas procesu pirms atjaunošanas darbu veikšanas), īpašu uzmanību pievēršot atjaunošanas darbu tehniskajām detaļām. Pēc pusdienām brauciena dalībnieki devās dabā aplūkot Slampes palieni savām acīm.

 

 

 

Ilze Vilka, www.dvietespaliene.lv

31.10.2011.