Līvbērzes liekņa
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam "Līvbērzes liekņa"

Projekta norises laiks

2009.gada novembris – 2011.gada februāris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Finansētājs

Zemgales plānošanas reģions

Projekta norises vieta

Dabas liegums un Natura 2000 teritorija "Līvērzes liekņa" - Dobeles novada Jaunbērzes pagasts un Jelgavas novada Līvbērzes pagasts

Projekta vadītāja

Liene Auniņa

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

lsalmina@latnet.lv

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir dabas aizsardzības plāna izastrāde un dabas liegumu individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu sagatavošana.

Galvenie uzdevumi:

  1. Iesaistīt visas ieinteresētās puses dabas aizsardzības plānu izstrādē un apspriešanā
  2. Regulāru uzraudzības grupas sanāksmju organizēšana un dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas organizēšana
  3. Apkopot esošo informāciju par dabas liegumu dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām un identificēt dabas aizsardzības plāna izstrādes trūkstošo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām, biotopiem, dabas rezervāta hidroloģiju un augsnēm, līdzšinējo apsaimniekošanu
  4. Nepieciešamo bioloģisko datu vākšana un apkopošana
  5. Dabas un kultūrvēsturisko vērtību ilgtermiņa saglabāšanai nepieciešamo pasākumu (organizatorisko, apsaimniekošanas, monitoringa, izglītojošo), izmaksu un potenciālo veicēju identificēšana.
  6. Dabas liegumu individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekta izstrāde. 

Līvbērzes liekņas dabas lieguma dabas aizsardzības plāns (4.02 MB)

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs