Melnā ezera purvs
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā

Projekta norises laiks

LIFE+ projekta: 2010. gada februāris – 2013. gada oktobris

DA plāna izstrādes: 2010. gada maijs - 2011. gada jūnijs

Izpildītājs

Latvijas Universitāte

Partneri

Latvijas Dabas fonds, ELM MEDIA

Finansētāji

Eiropas Komisijas LIFE+ programma, SIA "Rīgas meži", Latvijas Republikas Vides ministrija

Projekta norises vieta

Dabas liegums un Natura 2000 teritorija "Melnā ezera purvs" - Olaines novada Olaines pagasts

Projekta vadītāji

LIFE+ projekta vadītāja - Māra Pakalne

DL "Melnā ezera purvs" DA plāna vadītāja - Valda Baroniņa

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

valda.baronina@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

  

Dabas liegums dibināts 2004. gadā un tā platība sasniedz 317 ha. Ļoti liela putnu daudzveidība nelielā platībā – konstatētas 13 aizsargājamas putnu sugas. Nozīmīgākās ir purva tilbīte (ligzdo 7-10 pāri), ūpis, ormanītis, gugatņi, ziemeļu gulbis (viena no retajām ligzdošanas vietām valsts vidienē), lielais dumpis; ligzdošanas sezonā novērota arī mazā gaura. Rudens migrāciju laikā purvā atpūšas sējas un baltpieres zosis. 

Melnā ezera purva dabas aizsardzības plāns (3.97 MB)

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs