Aizkraukles purvs un meži
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā

Projekta norises laiks

LIFE+ projekta: 2010. gada februāris – 2013. gada oktobris

DA plāna izstrādes: 2010. gada maijs - 2011. gada jūnijs

Izpildītājs

Latvijas Universitāte

Partneri

Latvijas Dabas fonds, ELM MEDIA

Finansētāji

Eiropas Komisijas LIFE+ programma, SIA "Rīgas meži", Latvijas Republikas Vides ministrija

Projekta norises vieta

Dabas liegums un Natura 2000 teritorija "Aizkraukles purvs un meži" - Aizkraukles novada Aizkraukles pagasts

Projekta vadītāji

LIFE+ projekta vadītāja - Māra Pakalne

DL "Aizkraukles purvs un meži" DA plāna vadītāja - Valda Baroniņa

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

valda.baronina@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

  

Dabas liegums dibināts 1999. gadā un tā platība sasniedz 1532 ha. Augstais purvs ar pārejas un zemā purva elementiem. Purvā vairākas salas ar dažādiem meža tipiem - gāršu, vēri, dumbrāju. Lielākajā purva salā veca liepu gārša mistrojumā ar ošiem. Apkārtējiem mežiem raksturīgi ļoti daudzveidīgi meža augšanas apstākļu tipi, kas mozaīkveidīgi nomaina cits citu. Liela purvu un meža augšanas apstākļu tipu daudzveidība. Daudz veco mežaudžu. Ligzdo vairāku retu sugu putni. Daudz retu augu un bezmugurkaulnieku sugu.

Aizkraukles purva un mežu dabas lieguma dabas aizsardzības plāns (5.05 MB)

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs