Rožu purvs
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā

Projekta norises laiks

LIFE+ projekta: 2010. gada februāris – 2013. gada oktobris

DA plāna izstrādes: 2010. gada maijs - 2011. gada jūnijs

Izpildītājs

Latvijas Universitāte

Partneri

Latvijas Dabas fonds, ELM MEDIA

Finansētāji

Eiropas Komisijas LIFE+ programma, SIA "Rīgas meži", Latvijas Republikas Vides ministrija

Projekta norises vieta

Dabas liegums un Natura 2000 teritorija "Rožu purvs" - Salas novada Salas un Sēlpils pagasts

Projekta vadītāji

LIFE+ projekta vadītāja - Māra Pakalne

DL "Rožu purvs" DA plāna vadītāja - Gundega Freimane

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

gundega.freimane@gmail.com

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

  

Dabas liegums dibināts 1987. gadā un tā platība sasniedz 991 ha. Nozīmīga teritorija augsto purvu un purvainu mežu aizsardzībai. Konstatēti arī ES Biotopu direktīvas biotopi - ieplakas purvos un melnalkšņu staignāji. Neskatoties uz agrāk veiktu nosusināšanu gan lieguma teritorijā, gan ārpus tās, sastopamas plašas atklāta purva teritorijas, kas piemērotas ligzdojošiem bridējputniem. Teritorijā bez vairākām ES Putnu direktīvas sugām konstatētas arī retas bezmugurkaulnieku sugas: spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis un Euomphalia strigella. Potenciāli piemēroti biotopi lielo zīdītāju sugām. 

Rožu purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns (5.76 MB) 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs