Pilssalas zirgiem - saziedots siens
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

 

Savvaļas zirgs - Konik Polski ganībās

Cilvēks – dabai!

2007. gada nogalē bija espēja ziedot konkrētam projektam, kuram līdzekļi tika piesaistīti ar portāla Ziedot.lv palīdzību.

Latvijas daba ir unikāla - mēs jūsmojam par tās atšķirību, salīdzinot ar izkoptajām rietumvalstu ainavām, kurās diemžēl nav vietas pat parastiem lauku putniem vai vardēm. Taču arī Latvijas dabas daudzveidība nav bezgalīga. To negatīvi ietekmējuši daudzu vērtīgu dabas teritoriju iznīcināšana – apbūvēšana vai pakļaušana ražošanai. Cilvēks un daba ir savstarpēji saistīti un atkarīgi, tādēļ viscilvēciskākā vēlme ir mazināt mūsu negatīvu ietekmi uz dabu – mūsu bērnu – nākotnes sabiedrības vārdā!

Latvijas Dabas fonds kopā ar sadarbības partneriem jau ilgstoši atjauno palieņu pļavas Latvijā. Viens no šādiem projektiem tiek īstenots Jelgavā, atjaunojot pļavu Pilssalā. Tieši Pilssalā daba ir pienākusi tuvāk cilvēkam, tā ienāk pilsētā un tikai no mums ir atkarīga dabas nākotne tajā.

Lai uzturētu šo pļavu unikālo vērtību, uz Jelgavu – Lielupes palienes pļavām – ir atvesti 16 savvaļas zirgi. Zirgi palīdz uzturēt pļavu dabīgumu, saglabāt dabas lieguma vērtības – atklātas palieņu pļavas, kurās ligzdo griezes un citi reti putni, aug dzegužpuķes un citas retas augu sugas.

Zirgiem visgrūtāk klājas ziemā, kad nepieciešama veselīga pārtika. Tādēļ tika vākti līdzekļi siena iegādei, kas ir atbilstoša un veselīga pārtika savvaļas zirgiem skarbajos ziemas apstākļos. Daudzi apmeklētāji vēlas pabarot zirgus ar līdzi paņemtajiem kārumiem, taču savvaļas zirgu veselības vārdā to noteikti nevajag darīt.

Paldies visiem ziedotājiem! Kopumā tika savākti 930 lati. Ziedotā nauda paredzēta siena iegādei, lai dzīvniekiem ziemā būtu pieejama piemērota barība. 2007. gadā bija silta ziema, un siens nebija nepieciešams – zirgi varēja ganīties brīvā dabā. Saņemtie līdzekļi tika izmantota 2008. gadā – par tiem veikta siena iegāde.