Starptautiskais seminārs/International Seminar
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Starptautiskais purvu seminārs/ International Seminar "Raised Bog Conservation and Management"

Cenas tīreļa apmeklējums. Par purva apsaimniekošanu stāsta J. Nusbaums. J. Nusbaums tells about the management of Cena Mire.

© V. Baroniņa (visi foto)

Notiek purva zondēšanas paraugdemonstrējumi. Šajā vietā purvs ir 4 m dziļš. 

Peat analysis gives the information about the mire development.

Par kūdras sastāva izmaiņām un purva veidošanos stāsta Laimdota Kalniņa. L. Kalniņa tells about the development of Cena Mire.
Ar purvam raksturīgiem kukaiņiem iepazīstina Voldemārs Spuņģis. V. Spuņģis introduces with insects characteristic for mires.
Par monitoringa pasākumiem Cenas tīrelī stāsta Aigars Indriksons. A. Indriksons tells about grounwater monitoring in Cena Mire.
Skatu tornī Cenas tīrelī. On the watching tower in Cena Mire with experts from Lithuania and France.
Atpūta pie skatu torņa Cenas tīrelī. The rest at the watching tower in Cena Mire.
Uz kūdras aizsprosta Cenas tīrelī. On the peat dam in Cena Mire.
Purvu filmas veidotāji intervē lietuviešu kolēģi. During film shooting.
Par Stiklu purviem stāsta vietējais - Agris Āboliņš. The local inhabitant A. Āboliņš tells about Vasenieki Mire.
Aplūkojot aizsprostu uz grāvja Vasenieku purvā. On the peat dam in Vasenieki Mire.
Raseņu pievilkšanas spēks. Taking photo of Drosera spp.
Atpūta purvā pie informācijas stenda. At he information board in Vasenieki Mire.
Skatu tornis Vasenieku purvā. Watching tower in Vasenieki Mire.
Čehu kolēģes purvā pie Klāņezera. Near Klāņezers lake.
Klāņu retumus fotografējot. Taking photos of rare plant communities in Klāņi Mire Nature reserve.

 

 

Ziedo Latvijas dabai!