Slapju pļavu indikatorsugas
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugas raksturīgas

slapjām pļavām

Primula farinosa Galium boreale
Bezdelīgactiņa Ziemeļu madara
Carex hartmanii Succisa pratensis
Hartmaņa grīslis Pļavas vilkmēle
Cardamine pratensis Dianthus deltoides
Pļavas ķērsa Dzirkstelīte

Parnassia palustris

Epipactis palustris

Purva attālene

Purva dzeguzene

Dactylorhiza baltica

Dactylorhiza incarnata

Baltijas dzegužpirkstīte Stāvlapu dzegužpirkstīte

Trollius europaeus

Purva dedestiņa - Lathyrus palustris

Eiropas saulpurene

Purva dedestiņa

Briza media

Carex panicea

Parastā trīsene

Sāres grīslis

Ranunculus auricomus

Polygala amarella

Zeltainā gundega

Rūgtā ziepenīte

Zilganā seslērija

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs