Pilssalas zirgi - gatavi ziemai
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Siena novietošana

Pilssalas zirgi – ziemai gatavi

Pagājušajā nedēļā Jelgavas Pilssalas zirgiem, kuri ganās Lielupes palienes pļavās, tika piegādāts ar portāla ziedot.lv atbalstu iegādātais siens. Tas nepieciešams, lai bargas ziemas gadījumā zirgiem būtu pieejama veselīga barība.

Pagājušā gada nogalē Latvijas Dabas fonds, izmantojot labdarības portālu ziedot.lv, lūdza ikvienu Latvijas iedzīvotāju ziedot naudu Jelgavas Pilssalas savvaļas zirgiem. Kopumā tika savākti 930 lati. Ziedotā nauda bija paredzēta siena iegādei, lai dzīvniekiem ziemā būtu pieejama piemērota barība. Pērn bija silta ziema, un siens nebija nepieciešams – zirgi varēja ganīties brīvā dabā. Saņemtie līdzekļi tika izmantota šogad – par tiem veikta siena iegāde. Daļa siena - 20 siena ruļļi - jau šobrīd nogādāta pie aploka, lai pēkšņas laika apstākļu maiņas gadījumā, to varētu operatīvi izmantot. Daudzi apmeklētāji vēlas pabarot zirgus ar līdzi paņemtajiem kārumiem, taču tas maina zirgu savvaļas paradumus un nelabvēlīgi ietekmē to veselību.

Latvijas Dabas fonds kopā ar sadarbības partneriem un atbalstītājiem piedalās palieņu pļavu atjaunošanā, un viens no šādiem projektiem tiek īstenots Jelgavā. Lai arī Pilssala atrodas vienā no Latvijas lielākajām pilsētām, tajā ir saglabājušās aizsargājamas un unikālas dabas vērtības. Šeit daba ir pienākusi tuvāk cilvēkam, tā ienāk pilsētā, un tikai no mums ir atkarīga tās nākotne.

Atved zirgu ziemas barību

Ruļļu izkraušana Siens novietots

Siena atvešana...

...un izkraušana.

Siens novietots tā, lai
vajadzības gadījumā to
varētu izmantot uzreiz.

Zirgi Pilssalā ganās kopš 2007. gada rudens – jau vairāk nekā gadu. Tie nodrošina pļavu noganīšanu, tādejādi saglabājot dabas lieguma vērtības – atklātas palieņu pļavas, kurās ligzdo griezes, aug dzegužpuķes un sastopamas citas retas augu un dzīvnieku sugas.

Latvijas Dabas fonds pateicas visiem ziedotājiem par atbalstu un aicina katru ciemoties pie zirgiem un iepazīt Lielupes palieņu pļavu unikālās dabas vērtības.

Sagatavoja: Daiga Brakmane
Latvijas Dabas fonds, 
daiga.brakmane@ldf.lv