DAP Moricsalas dabas rezervātam
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamai dabas teritorijai "Moricsalas dabas rezervāts"

Projekta norises laiks

23.04.2008.- 30.12.2008.

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

Slīteres nacionālā parka administrācija

Finansētāji

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta

Usmas pagasts Ventspils rajonā

Projekta vadītājs

Jānis Reihmanis

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

reihmanis@ldf.lv

Adrese

Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe

LV-2166, Latvija

   

Projekta mērķis

Izstrādāt dabas aizsardzības plānu, lai saskaņotu dabas aizsardzības un dabas resursu izmantošanas intereses, nodrošinot teritorijas dabas vērtību saglabāšanu, kā arī lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības statusu tām īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kuras aizsardzības nolūkā šī teritorija ir izveidota

Projekta uzdevumi

  1. Apkopot pieejamo informāciju par dabas rezervāta bioloģiskajām un sociālekonomiskajām vērtībām, klimatu, ģeogrāfisko raksturojumu un apsaimniekošanas vēsturi;
  2. Organizēt īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izpēti, izvērtēt tos ietekmējošos faktorus un nepieciešamos aizsardzības (un/vai apsaimniekošanas ) pasākumus;
  3. Veikt ieinteresēto pušu viedokļu apkopojumu, lai saskaņotu dabas aizsardzības un dabas resursu izmantošanas intereses;
  4. Definēt dabas rezervāta apsaimniekošanas īstermiņa un ilgtermiņa mērķus;
  5. Izstrādāt Moricsalas dabas rezervāta individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu.

Projekta rezultāti

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 686 (2007.10.09) izstrādāts Moricsalas dabas rezervāta dabas aizsardzības plāns laika posmam no 2009. gada līdz 2019. gadam. Izstrādāts Moricsalas dabas rezervāta individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts.

***

Moricsalas dabas rezervāts ir vecākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija Latvijā, kas dibināta jau 1912.gadā. Tā kopējā platība ir 802 ha.

Dabas vērtības:

Miricsalā konstatēta izcili bagātīga augu un dzīvnieku valsts: 409 vaskulāro augu sugas, 157 sūnu sugas, 338 sēņu sugas, 82 ķērpju sugas, vairāk nekā 40 putnu sugas, 320 tauriņu sugas. Vairāk nekā 100 sugas, kuras tiek uzskatītas par retām un aizsargājamām ne vien Latvijā, bet daudzās Eiropas valstīs. Savdabīga, reti sastopama pirmatnējā meža ainava.

 Moricsalas dabas aizsardzības plāns (6.99 MB)

Mežs Moricsalā

Nezināma autora glezna salas vienīgajā mājā - Saksijas grāfa Morica portrets

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs