Grīņu rezervāta aizsardzības plānošana
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Grīņu dabas rezervāta dabas aizsardzības plāna izstrāde

Projekta norises laiks

23.04.2008.- 30.12.2008.

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

-

Finansētāji

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta

Sakas novads Liepājas rajonā

Projekta vadītāja

Liene Salmiņa

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

lsalmina@latnet.lv

Adrese

Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe

LV-2166, Latvija

Projekta mērķis:

Grīņu dabas rezervāta dabas aizsardzības plāna izstrāde un dabas rezervāta individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekta sagatavošana

Galvenie uzdevumi:

  1. iesaistīt visas ieinteresētās puses dabas aizsardzības plāna izstrādē un apspriešanā;
  2. organizēt regulāras uzraudzības grupas sanāksmes  un dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu;
  3. apkopot esošo informāciju par dabas rezervāta dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām un identificēt dabas aizsardzības plāna izstrādes trūkstošo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām, biotopiem, dabas rezervāta hidroloģiju un augsnēm, līdzšinējo apsaimniekošanu;
  4. nepieciešamo bioloģisko datu vākšana un apkopošana;
  5. dabas un kultūrvēsturisko vērtību ilgtermiņa saglabāšanai nepieciešamo pasākumu (organizatorisko; apsaimniekošanas, monitoringa, izglītojošo), izmaksu un potenciālo veicēju identificēšana;
  6. Grīņu dabas rezervāta individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekta izstrāde.

Galvenie plānotie pasākumi:

  • Grīņu dabas rezervāta hidroloģiskā stāvokļa novērtējums.
  • Īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu inventarizācija.
  • Sadarbība ar Slīteres nacionālā parka administrāciju, Sakas novada pašvaldību un rezervāta zemes īpašniekiem.

 Grīņu dabas rezervāta ainava agrāk... ..un tagad.

Papildinformācija par Grīņu dabas rezervātu pieejama tā administrācijas - Slīteres nacionālā parka mājas lapā

 Grīņu dabas rezervāta dabas aizsardzības plāns (5.04 MB)

Plāna pielikumi pieejami LDF birojā

Liene Salmiņa

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs