C4 Meža biotopu apsaimniekošana/Management of forest habitats
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Medņu riestu apsaimniekošana dabas lieguma  Stiklu purvi mežos 2006. g. rudenī.

Management of the Tetrao urogalus leks in the forests of Stikli Mires Nature Reserve in autumn 2006.

© G. Balodis

Medņu riestu apsaimniekošana dabas lieguma  Stiklu purvi mežos 2006. g. rudenī.

Management of the Tetrao urogalus leks in the forests of Stikli Mires Nature Reserve in autumn 2006.

 

© G. Balodis

Medņu riestu apsaimniekošana dabas lieguma  Stiklu purvi mežos 2006. g. rudenī.

Management of the Tetrao urogalus leks in the forests of Stikli Mires Nature Reserve in autumn 2006.

 

Apsaimniekotie meži Klāņu purva dabas liegumā.

The managed Tetrao urogallus leks in Klani Mire Nature Reserve autumn 2006.

© M. Pakalne

Izkopto medņu riestu apskate Stiklu purvos 2008. gada martā.

Monitoring Tetrao urogallus leks in winter 2007/2008.

© G. Balodis

Izkopts medņu riests Stiklu purvos. 2008. gada marts.

The managed area of Tetrao urogallus leks in Stikli Mires in March, 2008.

© G. Balodis

Izkopts medņu riests Stiklu purvos. 2008. gada marts.

The managed area of Tetrao urogallus leks in Stikli Mires in March, 2008.

 

© G. Balodis

Izkopts medņu riests Stiklu purvos. 2008. gada marts.

The managed area of Tetrao urogallus leks in Stikli Mires in March, 2008.

 

© G. Balodis

 

 

Ziedo Latvijas dabai!