A1 Dabas aizsardzības plānu izstrāde / Elaboration of management plans
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Klāņu dabas aizsardzības plāna izstrādes 2. uzraudzības grupas sanāksme. Ornitologs Aivars Petriņš stāsta par dabas lieguma putniem.

The second meeting of the Steering Group of Klani Mire management plan.

© M. Pakalne

       

 

Pēc uzraudzības grupas sanāksmes Vesetas palienes purva liegumā. Vecākais mežkopis Līgonis Bambe dabas liegumā pazīst katru taku.

Excursion of the Steering Group of Veseta Floodplain Mire management plan to the site.

© M. Pakalne
 

Vesetas palienes purva plāna izstrādes vadītāja Baiba Bambe iepazīstina visus ar dabas vērtībām liegumā.

Baiba Bambe introduces the nature values of the Veseta Floodplain Mire.

© M. Pakalne

Lieguma teritorijā atrodas arī nacionālo partizāņu piemiņas vieta.

Excursion to the Veseta Floodplain Mire.

© M. Pakalne

Nacionālo partizānu piemiņas vietā.

Excursion to the Veseta Floodplain Mire.

 

© M. Pakalne

Pārejas purvs Vesetas liegumā. Te sastopama liela orhideju bagātība, kas izraisīja vispārēju sajūsmu sanāksmes dalībniekos.

Excursion to the Veseta Floodplain Mire.

 

© M. Pakalne

Pārejas purvā.

Excursion to the Veseta Floodplain Mire.

 

© K. Goba

Uzraudzības grupas dalībnieki Vesetas palienē.

Members of the Steering Group in Veseta Floodplain Mire.

© M. Pakalne

Uzraudzības grupas 2. sanāksmē Stiklos. Par inženiertehniskajiem pasākumiem stāsta Juris Nusbaums.

The second meeting of the Steering Group of Stikli Mires management plan.

 

© M. Pakalne

Dabas aizsardzības plāna publiskās apspriešanas laikā Stiklos.

Public hearing for the management plan of Stikli Mires.

© M. Pakalne

Uzraudzības grupas 2. sanāksmē Stiklos.

The second meeting of the Steering Group of Stikli Mires management plan.

 

Uz projekta fotogaleriju

 

 

Ziedo Latvijas dabai!